03-01-14 Inleveren sleutels

Geachte commissie

We zijn hier vanavond om twee redenen. Ten eerst om onze argumenten tegen het uitverkoopbeleid van de goedkope woningvoorraad nogmaals aan u uit te leggen, en ten tweede om hier bij U, en in het bijzonder bij de wethouder van deze commissie, de sleutels van de bezette woningen te overhandigen. Dit om een aantal redenen.

Woningbouwvereniging de Dageraad, die de eigenaar is van de bezette woningen, wil de woningen ontruimen. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie, en verwacht dat een aantal van de woningen op juridische gronden zonder enige vorm van proces ontruimd kunnen worden. Bij enkele van deze woningen zal een proces nodig zijn om ontruiming te rechtvaardigen, omdat deze reeds ruim een jaar leeg staan. Wij kiezen er echter voor om geen juridische strijd aan te gaan over het aantal maanden leegstand, omdat wij dit zien als vervuiling van de discussie. Het gaat ons niet om de juridische haalbaarheid van de bezetting, maar om de politieke en maatschappelijke rechtvaardigheid.

We leveren hierbij de sleutels van de bezette etages in, omdat de wethouder, dhr. E.Jaensch, in verschillende discussie’s heeft aangegeven, dat hij vindt dat na langdurige leegstand van woningen die te koop staan deze weer in de verhuur zouden moeten terugvloeien. Hij heeft hier ook de mogelijkheid voor. Met de leegstandwet uit ’86 en de huisvestingswet uit ’93 in de hand kan er overgegaan worden tot vordering. Hierop zou de commissie bij de Dienst Wonen moeten aandringen om zo op daadkrachtige wijze de leegstand aan te pakken. U bent degene die dit kan doen!

Ondanks dat deze wetten zijn ontwikkeld om langdurige leegstand tegen te gaan, worden zij echter nooit gebruikt. Er is al langere tijd aandacht voor de langdurige leegstand die het huidige beleid met zich mee brengt, maar er is door de commissie, noch door de wethouder, echter nooit daadwerkelijk actie ondernomen.

Op dit moment zijn deze woningen niet alleen onbereikbaar voor de doelgroep voor wie ze ooit gebouwd zijn, maar door de enorm hoge prijzen die er gevraagd worden, ook voor de doelgroep voor wie ze uiteindelijk in de verkoop zijn gegaan. Het idee achter het beleid was namelijk om de middenklasse in een koopwoning te krijgen. De prijzen die gevraagd worden voor de woningen die wij bezet hielden beginnen bij 179.000 euro, waar dus al een dubbel modaal inkomen voor nodig is.

Wij geven de sleutels echter niet zomaar terug. De sleutels worden aan ballonen losgelaten in de raadzaal. Dit niet alleen om een proefballonnetje los te laten, maar ook om de onbereikbaarheid van de woningen aan te tonen. Uit deze onbereikbaarheid blijkt dat het beleid zijn doelstelling voorbijschiet. Wij verwachten van de commissie dat zij dit aankaart bij de centrale stad.

Werkgroep Wonen de PijpThis entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.