10 woningen van wbv De Dageraad gekraakt

Vandaag hebben wij, Werkgroep Wonen de Pijp samen met de gezamenlijke kraakgroepen, een tiental leegstaande woningen rondom het Oude Raicomplex  bezet voor behoud. Ditmaal niet om er zelf te blijven wonen, maar om af te dwingen dat deze woningen weer opgenomen worden in de kernvoorraad van betaalbare huurwoningen. Zodra de woningen verhuurd zijn en teruggevloeid naar de kernvoorraad zullen wij deze vrijwillig verlaten.

De leegstaande voormalige huurwoningen staan leeg in afwachting van verkoop. Wij verzetten ons tegen de uitverkoop van betaalbare huisvesting omdat een verkochte sociale huurwoning nooit meer terug zal komen. Een slechte zaak, zeker in dit economische getij.

Opmerkelijk is ook dat de eigenaar van de gekraakte woningen, de Woningbouwvereniging De Dageraad, kraakwachten zonder huurrechten op de toekomstige koopwoningen aan het plaatsen is om te voorkomen dat de leegstand wordt aangepakt.

De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn ongehoord lang. Veel van de vrijkomende huurwoningen worden vergeven aan stadsvernieuwingsurgenten, gewone wachttijden zijn steeds minder waard. De urgenten hebben veelal moeten uitwijken omdat hun betaalbare woningen gesloopt of samengevoegd worden of gerenoveerd worden tot duurdere woningen.

De rijksoverheid wil een toename van het eigen woningbezit en heeft daarom de verschillende gemeenten aantallen koopwoningen opgelegd die gerealiseerd moeten worden. Deze aantallen moeten gehaald worden door uit de kernvoorraad woningen te splitsen en te verkopen.

Uit onderzoek is gebleken dat huurders in de meeste gevallen niet kunnen kopen. Als gevolg hiervan blijven er vele woningen langdurig leegstaan terwijl de druk op de sociale woningmarkt alleen maar toeneemt. Ook wordt er niet of amper voorzien in nieuwe goedkope woonruimte.

De behoefte aan koopwoningen wordt mede veroorzaakt omdat dit een van de weinige manieren is om wettig de wachtlijsten te ontwijken. Door het vervallen van de verouderingsaftrek in de huurberekening zullen in de komende jaren al vele huurwoningen in de oude wijken uit het betaalbare bestand verdwijnen.

Als er dan zonodig dure woningen gecreëerd moeten worden dan mag dat niet ten koste gaan van de zwaar onder druk staande betaalbare voorraad.

Onze directe eisen aan de deelraad:

  • Compensatie van elke gesplitste woning in de vorm van een betaalbare woning.
  • Duidelijkheid over de grootte van de splitsingvijver. Exacte cijfers van al gesplitste woningen.
  • Beleidsplan handhaving betaalbare woonruimte waarin opgenomen aantallen en prijzen.
  • Resultaatsverplichting corporaties aan het stadsdeel ten aanzien van handhaving betaalbare woonruimte.
  • Stellingname tegen het verkoopbeleid van de landelijke overheid.

Mocht het door de deelraad niet mogelijk worden geacht bij het ten uitvoer brengen van het overheidsbeleid de betaalbare woningvoorraad te handhaven, dan dient zij op te komen voor haar burgers, en de tekortkomingen van het beleid in de gemeenteraad en in Den Haag aan te vechten.

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.