Voku ChezMolli

Heerlijke drie gangen Volkskeuken voor slecht 3,50 euro en alles Vega.
Reserveren kan alleen op de dag zelf door de bellen, niet via de mail!

Nice Peoples Kitchen for just 3,50 euros and all is Vegan.
Reservations are only possible by phone on the day itself, not by mailing us.

reserveren kan op nummer 020 6761427

This entry was posted in Events, Molli agenda, voku. Bookmark the permalink.