18.05.2008 Tweede volksterras Heinekenplein.

Op zondag 18 mei organiseren Food not Bombs Amsterdam en het Comité tegen vertrutting en Apathie wederom een volksterras op het Heinekenplein te Amsterdam. Was het eerste volksterras een aanklacht tegen de steeds toenemende regelgeving en controle in de openbare ruimtes. Nu zal dat niet anders zijn, sterker nog de controle en repressie is alleen maar verergerd. Onder het mom van terrorismebestrijding, criminaliteitsbestrijding, zijn er de afgelopen paar jaar nog meer repressieve maatregelen genomen.

Sinds een paar jaar kennen we ook de algemene identificatieplicht, is er op het mercatorplein een blowverbod verzonnen, worden hangjongeren agressiever opgejaagd. Daarnaast hadden we al: De bevoegdheid van de politie om preventief te fouilleren, er hangen op steeds meer plaatsen in de stad camera´s, er zijn samenscholingsverboden in de stad, een alcoholverbod om de meeste plekken in Amsterdam, en deze maatregelen worden maar verder uitgebreid en uitgebreid.

De straat is niet meer een ontmoetingsplek voor mensen, maar slecht een noodzakelijk kwaad dat je enkel nog kunt gebruiken om van de plek A naar de plek B te komen. Dit terwijl de straat juist bij uitstek de plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we elkaars gewoontes kunnen leren kennen. De straat zou van “ons, de gewone mensen moeten zijn en niet van de overheid met haar controlerende regeltjes!

Daarom eisen we met dit tweede volksterras de straat weer terug. Wij willen met deze actie laten zien dat rondhangen en een blowtje roken vooral gezellig kan zijn. Dat het doelloos rondhangen een doel heeft namelijk elkaar ontmoeten. Gezellig samen zijn hoeft daarbij bijvoorbeeld niet te leiden tot criminaliteit en overlast. Daarnaast willen we tonen dat de openbare ruimte ook niet vercommercialiseerd mag worden, alcohol nuttigen drinken en rondhangen, mag bijvoorbeeld wel op de tientallen dure en commerciële terrasjes.

Het repressieve beleid wat nu gevoerd wordt belemmert mensen in het zelf inrichten van de vrije ruimte en neemt hen die zelfs af. Met het volksterras willen we aantonen, dat niet iedereen dit beleid accepteert. Ook willen wij oproepen om de straat weer terug te claimen.

Vrije ruimte is de ruimte die ingevuld moet worden in de vrijheid van het samenleven!

Food not Bombs Amsterdam

Comité tegen vertrutting en apathie.

This entry was posted in evenement. Bookmark the permalink.