Albert Cuijp 20 2

Amsterdam 03-03-2002

Vandaag hebben wij de woning aan de Albert Cuypstraat 20 twee hoog gekraakt.

Deze woning is sinds 1999 leeg gemeld bij de Stedelijke Woning Dienst, en sindsdien is er niets meer gebeurt.

In de pijp verdwijnen de laatste jaren meer en meer sociale goedkope woningen d.m.v. splitsen, samenvoegen en bouwprojecten die maar niet vlotten. De woning is gelegen aan de rand van de Frans Hals Buurt wat een goed voorbeeld is van wanbeleid op de sociale woningmarkt. Er zijn in dat buurtje talloze voorbeelden te noemen, van woningen die vroeger in de sociale sector waren, die nu gesplitst zijn en voor veel te veel geld verkocht. Ook in deze buurt zie je overal om je heen woningen die samengevoegd worden, en wederom voor veel te veel geld zijn verkocht. En dan zijn er nog een aantal panden die al jaren onbewoond en buiten gebruik zijn, omdat er al jaren moet begonnen worden met de bouw.

De deelraad doet hier allemaal niets tegen, in de nieuwe beleidsnota wonen komt zij zelfs met het plan nog meer sociale woningen te laten verdwijnen. Op deze manier worden de mensen met een laag inkomen uit de buurt verbannen. Ook in de rest van het stadsdeel zal de sociale woningvoorraad zienderogen verdwijnen, en vroeger of later heet oud zuid, rijk zuid.

De woning aan de Albert Cuypstraat 20 twee hoog is nu nog in de sociale sector, en wij willen dat graag zo houden. Wij hebben dan ook een brief gestuurd aan de eigenaar, met de mededeling dat we graag willen onderhandelen over een huurcontract, en hopen hierbij op een goed resultaat.

Vriendelijke groet

De bewoonster A.Cuypstr.20-2

Een buurt zonder sociale woningen is een a-sociale buurt!

Aan de heer W Grondman.

Amsterdam 03-03-2002

Vandaag 3-3-’02 hebben wij de woning aan de Albert Cuypstraat 20 tweede etage gekraakt.

De nieuwe bewoonster zat met acute woningnood, en had uit eigen observatie deze woning al ruim ander half jaar zien leegstaan.

Het gaat ons in eerste instantie natuurlijk om de woonruimte, die bij navraag al ruim twee jaar leegstond. Wij begrijpen dat deze gekraakte situatie niet  eeuwig kan blijven doorgaan. We zouden daarom graag op korte termijn met u onderhandelen over een huurcontract en een voor beide partijen redelijke huurprijs.

Hopende U op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben, en wachtend op uw reactie.

Vriendelijke groet,

Namens de bewoonster

Kraakspreekuur de Pijp

Albert Cuypstraat 20 2 gelegaliseerd

Op 01-09-2004 is de woning gelegaliseerd. Na een geslaagde huurverlagingsprocedure is de woning weer een goedkope sociale huurwoning.

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.