Dinsdag 26 augustus – Molli GF infoavond op locatie:

Workshop – Klimaatneutraal wonen / carbon neutral living

19.00 SWOMP, Rustenburgerstraat 438 – 440

Het klimaat en de klimaatverandering lijken hoog op de agenda te staan: iedereen

heeft het er over, maar wat kan je zelf eigenlijk doen? Daarom deze workshop over

klimaatneutraal wonen: bereken je ecologische voetafdruk, bekijk wat je eigenlijk

verbruikt, en wat je praktisch kan doen om je verbruik omlaag te brengen en klimaat

neutraal te leven.

Climate and climate change seem to be high on the agenda: everybody is talking about

it, but what can you do yourself? This is a practical workshop on how to live carbon

neutral: look at your own ecological footprint, look at what you actually use and

what you can do to reduce this and live carbon neutral.

Na afloop bar in de Molli, van Ostadestraat 55 hs.

This entry was posted in infoavond. Bookmark the permalink.