Speciaal toezicht vastgoed nodig

© Het Parool, 04-04-2006

Van onze redactie economie

AMSTERDAM – Er moet een speciale toezichthouder komen voor de vastgoedmarkt. Deze instantie moet verdachte transacties onder de aandacht brengen van justitie.

Deze aanbeveling doet de hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz in het tijdschrift Justitiële Verkenningen van het ministerie van Justitie. Het imago van de vastgoedwereld is de laatste jaren danig aangetast, onder meer door de bouwfraude en de reeks liquidaties in het criminele circuit. Omdat de vastgoedmarkt steeds meer een aanzuigend effect dreigt te krijgen op ‘slecht kapitaal’, is volgens Eichholtz meer toezicht nodig. Dat zou moeten worden uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of een nieuw op te richten landelijk orgaan: de Autoriteit Vastgoed Markten.

De nieuwe toezichthouder zou bij alle vastgoedtransacties systematisch de prijzen moeten vergelijken met de getaxeerde waarde van het vastgoed. Als deze bedragen fors verschillen, zou dat gemeld moeten worden aan justitie.

Eichholtz benadrukt dat een aankoop tegen een te hoge of te lage waarde op zichzelf geen reden voor alarm hoeft te zijn. ”Maar partijen die stelselmatig dergelijke onvoordelige transacties doen, kunnen niet gedreven worden door vastgoedoverwegingen alleen.”

Volgens Eichholtz zijn de benodigde instrumenten voor beter toezicht nu al beschikbaar. Het Kadaster heeft een online-systeem om het register te raadplegen en taxaties vinden al plaats in het kader van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het toezicht kan plaatsvinden door een koppeling van deze gegevens, zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, ‘totdat er op statistische wijze een verdacht patroon is gesignaleerd, bijvoorbeeld als een bepaalde partij stelselmatig te veel heeft betaald’.

lees hier het hele witwas raport

lees hier het deelraport “Waarom pakken we het criminele geld niet gewoon af?”

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.