Food not Bombs

Gratis eten! Amsterdam is een groep mensen van wisselende samenstelling die eens in de twee weken gratis eten uitdelen op het Museumplein. De maaltijd wordt gemaakt van voedsel dat anders wordt weggegooid terwijl het nog goed bruikbaar is. Dagelijks word veel voedsel weggegooid omdat het er niet zo mooi meer uitziet, verlept is of gewoon omdat de nieuwe voorraad al binnen is. Omdat dit voedsel nog gewoon te eten is halen wij het bij winkels en markten op en maken er een heerlijke maaltijd van die we op straat gratis aan iedereen uitdelen.

Al onze maaltijden zijn veganistisch. Dit betekend dat er geen dierlijke producten bij de bereiding zijn gebruikt. Dit doen we omdat op deze manier zo veel mogelijk mensen mee kunnen eten. Ook willen we laten zien dat het goed mogelijk is een maaltijd te bereiden zonder dat daarvoor dieren gedood of uitgebuit worden. De productie van vlees leid wereldwijd tot uitputting van het milieu.

Er wordt wereldwijd genoeg voedsel geproduceerd voor iedereen. Toch sterven er dagelijks mensen, het meest kinderen, van de honger. Dit komt omdat in onze huidige kapitalistische samenleving de welvaart en het voedsel oneerlijk zijn verdeeld. Zelfs de basisbehoefte voedsel wordt gebruikt om winst mee te maken. Als het niet genoeg opbrengt is het economisch gunstiger om een partij ‘door te draaien’. Door eten gratis uit te delen is het beschikbaar voor iedereen.

Tegenwoordig wordt de openbare ruimtesteeds meer ontdaan van leuke spontane initiatieven en ‘storende elementen’. Alles moet een economisch nut hebben. Straatartiesten hebben een vergunning nodig en daklozen en junks, die gevoelens van angst en schaamte oproepen, moeten uit het zicht verdwijnen. Gratis eten wil met haar aanwezigheid op straat duidelijk maken dat de straat er voor iedereen zou moeten zijn en dat het er heel gezellig kan zijn, ook zonder geld te besteden.

Tijdens het eten proberen we een gezellige ontspannen sfeer te creëren waarbij mensen buurtgenoten en onbekenden kunnen ontmoeten, gezellig kunnen praten en informatie kunnen uitwisselen. Een doel van gratis eten is informatie beschikbaar maken over dingen waar we mee sympathiseren.

In Nederland vinden in meerdere steden Gratis Eten akties plaats.Behalve in Amsterdam bijvoorbeeld ook in Groningen, Utrecht, Arnhem, Eindhoven en Wageningen. Gratis Eten! is de Nederlandse naam voor deze aktievorm Wereldwijd wordt dezelfde aktievorm in tientallen steden in allerlei landen (o.a. V.S, Filippijnen, Finland, Tsjechië en Polen) gehanteerd onder de naam Food not Bombs.Deze naam komt voort uit de eerste van dergelijke akties die in Amerika zijn begonnen en vooral een anti-militaristisch karakter hadden. Omdat de naam Food not Bombs niet altijd duidelijk is en omdat we tegen elke vorm van geweld, onderdrukking en uitbuiting zijn hebben we voor de naam Gratis Eten! Gekozen. Een naam die nieuwsgierigheid opwekt en vaak leidt tot de vraag: ’Waarom delen jullie eigenlijk gratis eten uit?’