Wie zijn wij

Kraakkafee de Molli bestaat sinds 1979.

Molli solidair met WNC arrestanten (juni ’90)

In 1979 nam de leegstand van woningen epidemische vormen aan en de
kraakbeweging groeide als kool. Overal in de stad openden kraakcaf├ęs hun
deuren om een
plek te bieden voor activisten om elkaar te ontmoeten. Deze ruimtes boden
ook de
mogelijkheid om spreekuren te gaan houden waarbij mensen werden
geïnformeerd en
geholpen bij het kraken van een woning.

Inmiddels is er een hoop veranderd, een hoop plekken van toen zijn
verdwenen en in 2010 is er een kraakverbod doorgevoerd. Maar kraken is nog
steeds actueel, noodzakelijk en mogelijk. De Molli is op maandagavond nog
steeds de thuisbasis van het kraakspreekuur en probeert daar waar mogelijk
de beweging bij te staan.

Maar de Molli is meer dan kraken (lees; wonen), de Molli is er ook voor
andere (politieke) zaken die aandacht verdienen, info-avonden, workshops en
thema avonden komen met enige regelmaat in de Molli voorbij. Daarnaast zijn
er nog de reguliere bar avonden en veganistische volkskeukens.

De Molli heeft zich ten doel gesteld de wereld te verbeteren en alle vormen
van onderdrukking tegen te gaan. Dat proberen we in grote lijnen op twee
manieren te doen. Allereerst beginnen we bij onszelf, in de Molli, opdat
een ieder zich er veilig kan voelen; sexisme, discriminatie, rascisme en
fascisme wordt niet toegestaan en geweerd.

Daarnaast delen we graag de ruimte met andere (actie)groepen waar we ons
solidair mee voelen en tot slot proberen we met de eventuele winsten andere
(actie)groepen te kunnen ondersteunen.