09-05-06 Projectontwikkelaar haalt opnieuw bakzeil

Guido Zijlstra

De bewoners van de Henrick de Keijserstraat in Amsterdam Oud-Zuid kunnen opgelucht ademhalen. Na een lange juridische strijd hebben zij ook in hoger beroep gelijk gekregen van het Gerechtshof: projectontwikkelaar G.W. Bakker BV moet de huurovereenkomsten met hen voortzetten. De uitspraak van het Hof komt kort nadat het stadsdeel Oud-Zuid een deel van Bakker’s bouwvergunningen introk. Realisatie van het plan om 64 huurwoningen te verbouwen tot 32 luxe koopappartementen lijkt nu verder weg dan ooit.

Het complex in de wijk De Pijp werd vijf jaar geleden door de projectontwikkelaar voor een bodemprijs aangekocht op de Amsterdamse huizenveiling. Niet veel later werden alle huurders gevraagd om te zien naar andere woonruimte. Het complex zou grondig worden verbouwd tot koopappartementen en na de verbouwing zou voor huurders geen plaats meer zijn. De maatschappelijke verontwaardiging over de plannen was groot. Het feit dat Bakker aangaf te handelen in de lijn van het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente leidde tot felle debatten in de stadsdeelraad Oud-Zuid.

Net als eerder de kantonrechter maakt het Gerechtshof korte metten met het argument van Bakker dat hij uitvoering geeft aan het gemeentelijk beleid om te komen tot meer koopappartementen. Het individuele belang van de huurders zouden voor dit algemene belang moeten wijken, aldus Bakker. Het Gerechtshof vindt echter dat Bakker zelf het initiatief heeft genomen om tot aankoop van het complex over te gaan met als doel de woningen uiteindelijk weer te verkopen. Het belang van de huurders om de huurovereenkomst voor te zetten weegt daarom zwaarder dan het belang van Bakker, zo oordeelt het Hof.

De beslissing van het Gerechtshof heeft tot vreugde geleid bij de bewoners van de straat. Vorige maand werden zij al door het stadsdeel Oud-Zuid in het gelijk gesteld in hun bezwaren tegen Bakker’s bouwplan, waarna het stadsdeel een deel van de vergunningen ontrok. Van de oorspronkelijke 64 reguliere huurders vertrokken er velen onder druk van de omstandigheden. Een twintigtal bewoners, waarvan sommigen meer dan veertig jaar in de straat wonen, weigerde te vertrekken. Zij gingen de juridische strijd aan wisten zich gesteund door tal van buurtbewoners en maatschappelijke organisaties.

Professionele ondersteuning van de huurders van de ‘Bakker-panden’ is van groot belang gebleken. Onder andere deze casus heeft ertoe bijgedragen dat het stadsdeel Oud-Zuid structureel middelen uittrekt ten behoeve van het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid. In het steunpunt worden huurteams, wijkcentra, bewonersondersteuners, huurdersverenigingen en woonspreekuren verenigd. Huurders kunnen er terecht voor ondersteuning bij huurproblemen. Het initiatief om ‘Wijksteunpunten Wonen’ per wijk te organiseren wordt inmiddels stedelijk omarmd.

Intussen heeft Bakker het complex de naam ‘De Bekrooning’ meegegeven en staan de woningen op de website funda.nl aangeboden tegen koopprijzen vanaf € 320.000. Vermelde opleverdatum: februari 2007.

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.