10 maart 2009 Groenfront! infoavond Sojaproductie in Zuid-Amerika

Groenfrontavond in de Molli – thema:

De impact van en het verzet tegen de sojateelt en de Europese vleesindustrie.

In samenwerking met A SEED.

Uitleg over de ontwikkelingen in de sojateelt in Zuid Amerika en de

schaalvergroting van de vleesindustrie in Europa. Deze inefficiënte

manier om ons voedsel te produceren is desastreus voor natuur,

(kleine) boer en dier. Met speciale aandacht voor de schandalige rol

van Nederlandse varkensboeren in Nederland en Duitsland. Er lopen

diverse campagnes tegen deze ontwikkelingen en er wordt gewerkt aan

een leuke actie in April. En jij kunt meedoen!

Daarnaast meer informatie over de internationale dag voor boerenstrijd,

17 april aan staande.

This entry was posted in infoavond. Bookmark the permalink.