11-02-06 Schriftelijke vragen VOZ over Ostadestraat 137

Aan de leden van de Stadsdeelraad

V O Z

Vereniging Oud Zuid

Aan de leden van de Stadsdeelraad, de voorzitter van de Stadsdeelraad en het Dagelijks Bestuur.

Schriftelijke vragen op grond van artikel 31, reglement van orde Stadsdeelraad

Van 25 september 2003.

Op 5-1-2006 heeft de rechtbank 4 panden van Cassius Vastgoed BV ( directeur A.Groenewoud) verbeurd verklaard, omdat de rechter bewezen acht dat met het verwer-ven van deze panden geld is wit gewassen.

Een van de panden, v.Ostadestraat 137 is op 11 december 2005 gekraakt, waarna de Hr.H.J.R.Horn zich als eigenaar van het pand heeft gemeld.

Bij 2 van de 4 panden blijkt de Hr. Horn de verkoper te zijn.

Twee weken voor de arrestatie van de Hr. A. Groenewoud heeft het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud Zuid nog een bouwvergunning voor de v.Ostadestraat 137 afgegeven.

Onze fractie heeft de volgende vragen.

1. Was het Dagelijks Bestuur op de hoogte van de verdenking van witwasserij en de procedure tot beslaglegging voor de bouwvergunning voor v.Ostadestraat 137 werd afgegeven?

2. Heeft het Dagelijks Bestuur een beleid waarbij alvorens het afgeven van een ver-gunning de desbetreffende eigenaar wordt gescreend via de wet BIBOB, zo nee waarom niet?

3. Als het Dagelijks Bestuur vraag 2 met nee beantwoord, is zij dan bereid om in de toekomst bij vergunningaanvragen alsnog de wet BIBOB te hanteren.

4. Is het Dagelijks Bestuur bereid om de bouwvergunning voor v.Ostadestraat 137 in te trekken, nu de Hr. Horn als gerechtigde voor de Hr. Groenewoud op 19 oktober 2005 een vergunning heeft aangevraagd voor het gedeeltelijk vernieuwen van de fundering, terwijl de Hr. Groenewoud in april 2005 is gearresteerd en het pand v.Ostadestraat 137 verbeurd is verklaard, zo nee waarom niet?

5. Is het Dagelijks Bestuur bereid om in het kader van de wet BIBOB, C.C.Faas Vastgoed BV en Dado BV waarvan de Hr.Horn eigenaar is aan een nader onder-zoek te onderwerpen, nu blijkt dat hij eigenaar is van enkele panden in ons stads-deel ( Ferdinand Bolstraat hoek v.Ostadestraat ), zo nee waarom niet?

Het lid van de Stadsdeelraad  Oud Zuid

Daphna Brekveld

Vereniging Oud Zuid.

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.