21-03-06 Antwoorden Oud Zuid op vragen Ostade 137

Op 21 maart 2006 gaf het stadsdeel antwoord op de vragen m.b.t. de gang van zaken rond het pand aan de van Ostadestraat 137 die kraakgroep de Pijp gesteld heeft. Ze stelt geen beleid omtrent de wet bibob te hebben omdat de gemeente nog geen beleid zou hebben, dit terwijl wij de Amsterdamse beleidslijn vrij makkelijk konden vinden. Sterker nog, Amsterdam claimt koploper te zijn als het gaat om de toepassing van de Wet Bibob. Uit de antwoorden kunnen wij dan ook niets anders concluderen dat het stadsdeel gewoon niet de wil heeft om crimineel vastgoed aan te pakken.

Hieronder de vragen nogmaals met de antwoorden die de stadsdeelvoorzitter ons gaf.

Onderwerp;

Beantwoording vragen van de heer Otto, namens Speculatie Onderzoek Kollektief.

Naar aanleiding van uw email, ontvangen op 3 februari 2006, waarin u een aantal vragen stelt aan het Dagelijks Bestuur over het gebouw op het adres van Ostadestraat 137, bericht ik u als volgt:

1: Vraag:

Heeft de commissie een beleid ten aanzien van met crimineel geld aangekocht vastgoed?

Antwoord:

Nee. De beleidslijn Bibob- bouwvergunningen is nog niet door het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam vastgesteld.

2: Vraag:

Heeft de commissie zicht op ander vastgoed in het stadsdeel wat bekostigd is met crimineel geld en doet het stadsdeel hier onderzoek naar?

Antwoord:

Het Dagelijks Bestuur heeft geen inzicht in, noch houdt het toezicht op particuliere onroerend goed transacties. Nog afgezien van de vraag hoe dit in praktijk zou moeten worden uitgevoerd, is het volgen van onroerend goed transacties geen taak van het Dagelijks Bestuur. In dit verband is het Dagelijks Bestuur niet op de hoogte van uitspraken van de burgerlijke rechter in geschillen in onroerend goed transacties, noch van uitspraken in strafzaken.

3: Vraag:

Was deze commissie op de hoogte van de verdenking van witwasserij met, en de beslaglegging op, en de bij gerechtelijk vonnis van 6 januari verbeurt verklaring van de van Ostadestraat 137.

Antwoord:

Nee. Zie antwoord vraag 2.

4: Vraag:

Waarom heeft het stadsdeel de vergunning voor het pand die nota bene twee weken voor de arrestatie van Groenewoud nog is afgegeven niet direct na zijn arrestatie ingetrokken met toepassing van de wet BIBOB?

Antwoord:

Het Dagelijks Bestuur kan geen bouwvergunning weigeren op grond van artikel 44a Woningwet in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur. De beleidslijn Bibob- bouwvergunning is nog niet door het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam vastgesteld.

5: Vraag:

Is de commissie ook van mening dat het vreemd is dat Horn zich na de kraak van het pand op 11 december 2005 zich tegenover de politie opstelt als zijnde de eigenaar/gerechtigde.

Antwoord:

Het Dagelijks bestuur heeft geen mening over wie zich tegenover de Politie uitgeeft voor wat dan ook.

6. Vraag:

Is de commissie op de hoogte dat de vergunningen voor het pand aan de van Ostadestraat 137 zijn afgegeven aan deze zelfde persoon, te weten H.J.R. Horn, eigenaar van o.a. C.C.Faas Vastgoed B.V. en DaDo B.V., dat o.a. eigenaar is van een aantal panden aan Ferdinand Bolstraat hoek van Ostadestraat?

Antwoord:

Nee. Zie antwoord vraag 2.

7: Vraag:

Is de commissie er van op de hoogte dat deze Horn als gerechtigde voor Groenewoud op 19 okt. 2005 nog een vergunning heeft aangevraagd voor het gedeeltelijk vernieuwen van de fundering?

Antwoord:

Ja. Deze aanvraag is in december 2005 buiten behandeling gesteld vanwege het niet aanleveren van aanvullende gegevens.

8: Vraag:

Heeft het stadsdeel de wet BIBOB toegepast op deze aanvraag, en zo niet gaat ze dat doen?

Antwoord:

Nee. De aanvraag is buiten behandeling gesteld.

9: Vraag:

Indien het stadsdeel hier de wet BIBOB toe gaat passen, doet zij dat dan ook bij de andere vergunningen die er op de naam van Horn zijn aangevraagd of afgegeven?

Antwoord:

Niet van toepassing

10: Vraag:

Is de commissie er van op de hoogte dat deze Horn bij andere verbeurt verklaarde panden uit het vonnis van 6 januari ook de aanvrager van vergunningen is?

Antwoord:

Ons is geen vonnis bekend.

Het Dagelijks Bestruur van Stadsdeel Oud Zuid

J.A.S. Boomgaardt                                                E.R. Jeansch

stadsdeelsecretaris                                               voorzitter

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.