januari 2009: Nieuwjaarsgroet aan de buurt

Beste buren,

Allereerst een vrolijk en strijdbaar 2009 toegewenst. Het is alweer een tijd geleden dat we iets van ons hebben laten horen, dus hierbij een update over het verbindingsblok.

Deze zomer nog hadden we een plan om het verbindingsblok op te kopen en zelf op te knappen. Door de geld lust van eigen haard, zij kunnen immers veel meer geld vangen als ze dit blok per etage verkopen, en niet verrassend de onwelwillende houding van het stadsdeel, is dit mislukt. Wij zagen er wel wat in om onafhankelijk van bazen en politici ons eigen plan te volbrengen.

Nu zijn de sloop en bouwvergunningen voor het blok afgegeven. Hun plan is om van 30 huurwoningen 24 luxe appartementen met garages, dakterrassen en alles er op en er aan te maken. Ondanks het feit dat veel bouwvoorschriften en regels overtreden worden in de plannen van Eigen Haard, heeft het stadsdeel hen volledige vrijstelling verleend. Ook dit was te verwachten, het stadsdeel ziet hoogopgeleide tweeverdieners graag komen en huurders en krakers liever gaan.

Met de kredietcrisis die gestaag doorgroeit en duidelijk invloed heeft op de huizenmarkt, vragen wij ons ook af hoe haalbaar de plannen van Eigen Haard zijn. Wie kan er garanderen dat er niet net als op de van Ostadestraat 226, 228 en 230 na ontruiming en sloop een jaar lang een gat in de straat ligt. Of zoals in de Bakkerblokken, 2 jaar na de ontruiming staan er alweer woningen te koop. Niet dat wij een traan zullen laten om slinkende toplonen, maar voorlopig komt het neer op massaontslagen en mensen die als gevolg hiervan hun huur niet meer op kunnen brengen. Dus niet alleen wij, als bewoners van het Verbindingsblok, worden in de marge van de maatschappij geplaatst; dit systeem kan een heel groot deel van de samenleving naar de afgrond drijven.

Sinds de eerste kraak in het Verbindingsblok, zo’n 3 jaar terug, is er veel gebeurd. Bijna alle huurders hebben hun heil elders moeten zoeken, alle etages werden gekraakt en ons café annex woonkamer Eigenaardig werd geopend. In de Eigenaardig organiseren we ons, er is twee keer per week volkskeuken (dinsdag en vrijdag veganistisch eten voor donatie) voor een goed doel, en er zijn discussies en films. We vinden het belangrijk dat er zulke vrije ruimtes bestaan, waar je geen kapitalen hoeft neer te leggen om wat te eten of te drinken, en waar iedereen een steentje bijdraagt zonder dat daar lonen of bazen voor nodig zijn.

Dit alles maakt dat wij een ontruiming niet zullen accepteren. De Pijp en eigenlijk de hele stad hebben al veel te veel in de uitverkoop gestaan. Hoe graag Cohen en consorten Amsterdam ook als “creatief kennis bedrijf” zien, het blijft onze stad. Het maakt ons boos te zien hoe onze buurt verandert, toenemende repressie, dikke stinkende auto’s, luxe boetiekjes en lelijke, onbetaalbare nieuwbouw. Wij hoeven geen brallerige BN-ers in onze buurt, we willen gewoon wonen. Geen ontruiming voor yuppen of leegstand, geen ontruiming van ideeën, Verbindingsblok moet blijven!

Tot ziens in de Pijp, met vriendelijke groeten

Kraakgroep Verbindingsblok

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.