Politie en Mafia twee handen op een buik !!!

Op 11 november 2005 is het zogenaamde “Hingst” pand aan de van Ostadestraat 137 na ruim een jaar leegstand gekraakt. Op 21-03-06 is het pand door de politie ontruimd en teruggegeven aan de vastgoed maffia. Op de avond van 31 maart 2005 is het pand herkraakt. Dinsdag 4 maart is het pand opnieuw door een overmacht aan m.e. ontruimd.

(bekijk hier wat filmpjes)

Het pand was (na bemiddeling van de geliquideerde advocaat Evert Hingst) in eigendom van Cassius Vastgoed BV, wat eigendom is van Andy Groenewoud. Andy Groenewoud zit sinds april 2005 vast op verdenking van witwassen van drugsgelden. Bij een inval op het kantoor van Cassius Vastgoed BV werdt ruim een miljoen euro kontant in beslag genomen waarna justitie ook beslag heeft gelegd op vier panden die op naam stonden van Cassius Vastgoed BV.

Het pand maakt deel uit van de vier panden van Cassius Vastgoed BV die in het vonnis van 05-01-2006 verbeurd verklaard zijn. De rechter acht bewezen verklaard dat er met deze panden door A. Groenewoud, met behulp van de in november geliquideerde advocaat E. Hingst, grote sommen geld zijn witgewassen.In ditzelfde vonnis werdt duidelijk dat als de doodgeschoten advocaat Evert Hingst nog in leven zou zijn, hij bij hetzelfde vonnis veroordeeld zou zijn. Tegen deze uitspraak is Groenewoud in beroep gegaan, waardoor de verbeurd verklaring niet geeffectueerd kan worden.

Na de kraak werdt er aangifte gedaan door Dhr.H.J.R. Horn, die zich opstelt als zijnde eigenaar/gerechtigde van het pand van Ostadestraat 137. Deze Horn blijkt bij 2 van de 4 panden waarop het O.M. beslag heeft gelegd de verkoper te zijn en bij alle panden de aanvrager van vergunningen. Er wordt een aangifte gedaan dat het pand nog geen jaar leeg zou hebben gestaan. Op een van de verdiepingen zou even een kraakwacht gezeten en er zouden een aantal kleine bouwwerkzaamheden gedaan zijn.

Kraakgroep de Pijp heeft bij Politie en Justitie de aandacht proberen te vestiggen op de dubieuze situatie rond het pand, de criminele achtergrond van de eigenaar, en de rol die Horn speelt in dit verhaal. Desondanks heeft de O.v.J. besloten dat het pand ontruimd moest worden op art.429sexies (nog geen jaar leeg).

Ook hebben we de situatie rond het pand en haar dubieuze eigenaren onder de aandacht gebracht bij stadsdeel Oud Zuid en de Gemeente Amsterdam. Beide hebben geen stappen ondernomen om de witwaspracteiken rond het pand te onderzoeken of aan te pakken. Er is ingesproken bij de commissie ROW van het Stadsdeel en een raadsadres ingedient bij de Gemeente Amsterdam. We hebben het stadsdeel gevraagd de vergunningen die door Horn zijn aangevraagd in te trekken door de wet BIBOB toe te passen. Het Stadsdeel stelt dat er door het College van Burgemeester en Wethouders geen beleidslijn Bibob-bouwvergunningen is vastgesteld, waardoor het stadsdeel ook geen beleidslijn heeft. Wij konden die beleidslijn echter wel vinden. Stadsdeel Oud Zuid reageerde met een inspectie van Bouw en Woningtoezicht die het pand als gevaarlijk bestempelde. Dit ondanks dat de bewoners duidelijk bezig waren het pand zo snel mogelijk op te knappen, en er regelmatig een bouwkundige lankskwam om te adviseren.

Ondanks dat het niet duidelijk is wie de gerechtigde is na het vonnis van 05-01-06 wordt het pand toch op 21-03-06 ontruimd. Er wordt hier door Jusitie duidelijk gekozen om het pand te ontruimen en over te dragen aan criminelen die er niets anders mee kunnen doen als het leeg te laten staan. Het pand is overgedragen aan Horn die optreed als gerechtigd van Cassius Vastgoed BV. Aangezien de criminele drugsgelden van Cassius Vastgoed BV verbeurd verklaard zijn kunnen de verbouwingskosten hiermee niet betaald worden. De eigenaar zal nog geruime tijd in de bak zitten.

De Politie heeft echter voor de ontruiming wel geeist dat de eigenaar(?) direct na de ontruiming aan de slag moet met het pand teneinde herkraak te voorkomen. Het pand is dus waarschijnlijk over gedragen aan Horn. Deze Horn is niet de feitelijke eigenaar en het is dus zeer onwaarschijnlijk dat deze Horn de kosten van de verbouwing zal bekostiggen. Op de criminele drugsgelden van Cassius Vastgoed BV is beslag gelegd, dus de feitelijke eigenaar is ook niet in staat om de kosten te dekken. Het pand zal dus nog heel lang leeg blijven staan

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.