03-07-2008 Verbindingsblok news&pizza

Morgen is er om 19:00 pizza voku in de Eigenaardig. Hierbij word de nieuwe folder met het hele verhaal over het alternatieve plan gepresenteerd.

De plannen zijn verre van rond, maar wel serieus. We hebben een afweging gemaakt: 50% behouden met een particuliere ontwikkelaar, of Eigen Haard gaat het hele blok slopen. Daarna willen ze het hele blok als dure nieuwbouw appartementen verkopen.

Eigen Haard heeft gezegd nog deze week te reageren op het alternatieve plan. Zij hebben de winst op het te verpatsen verbindingsblok natuurlijk al lang in hun broekzak voelen zitten. Zie voor meer info verbindingsblok.nl

Het is allemaal nog zo vers, dat we best wat feedback kunnen gebruiken. Kom dus langs vreet je vol en hoor ons uit!

Los van dit alles, hebben we besloten de vrijdagavond-voku’s in Eigenaardig zoveel mogelijk als benefietavond in te vullen. De donaties voor het eten gaan dan in ieder geval naar t goede doel. Ken of ben jij zo’n cl;ubje die wel wat poen kan gebruiken, stuur ons dan een mailtje (verbindingsblok apustaart gmail .com). Je mag dan wel mooi helpen koken enzo. De komende tijd gaan de citex punx in ieder geval elke twee weken de voku doen om hun onkosten te dekken.

Eigenaardig, Rustenburgerstraat 160, eten om 19:00

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.