25-06-2008 Alternatief plan Verbindingsblok

Amsterdam, 25 juni 2008

Krakers en projectontwikkelaar voor behoud betaalbare huisvesting

Waar woningbouwvereniging Eigen Haard de handdoek in de ring gooit komen krakers en een projectontwikkelaar met een alternatief plan. Het Verbindingsblok, gelegen in de Amsterdamse buurt De Pijp, moet zo worden gered van sloop. De huidige eigenaar, woningbouwcorporatie Eigen Haard, wil na sloop enkel dure koopappartementen terugbouwen. In het alternatieve plan wordt het blok gerenoveerd en zal 50 % behouden blijven voor betaalbare huur.

Theo Fiselier van koophuis Amsterdam is betrokken bij het alternatieve plan en spreekt over een nieuw concept: “We hebben hier de kans om te laten zien dat het ook anders kan. Er zal in eerste instantie geen winst worden behaald. De panden zijn lange tijd niet onderhouden en daar gaat veel geld inzitten. Verkoop van de bovenste etages maakt het plan financieel haalbaar’’. De potentiële ontwikkelaar en de krakers proberen ook naar de politiek duidelijk te maken dat hun plan in het belang is van de buurt.

Eigen Haard heeft het blok middels overheid subsidies in de jaren negentig in handen gekregen. Dit in het kader van het Convenant Kleine Beurtbezit. In ruil daarvoor moest zorg worden gedragen voor verhuur en onderhoud. Eigen Haard verzuimde echter vanaf het begin om onderhoud te plegen. Het niet onderhouden van de panden leidde tot verschillende gevaarlijke situaties.

Het sloop nieuwbouwplan van Eigen Haard stuit ook op grote bezwaren vanuit de Welstand Commissie. De architectuur is niet passend voor de buurt en het plan voldoet niet aan de welstandsnota. Tevens spreekt Commissie Welstand zich nadrukkelijk uit voor renovatie van de karakteristieke panden en stelt keer op keer de vraag aan het stadsdeel waarom hier sprake moet zijn van sloop. In het alternatieve plan wordt wel voldaan aan de eisen van Welstand en zullen de panden gerenoveerd worden en blijft hiermee de karakteristieke uitstraling van het blok behouden.

Het behoort tot de kerntaak van een woningbouwcorporatie om betaalbare huisvestiging voor iedereen te realiseren, verkrotten en winst nastreven niet. Samen met een particulier nemen de krakers die verantwoordelijkheid nu over. Het kan niet zo zijn dat een woningbouwcorporatie panden met gemeenschapsgeld in handen krijgt, vervolgens niet onderhoud en dan binnen loopt op de verkoop. De corporatie stelt zich hiermee op als ordinaire speculant.

Het alternatieve plan is echter anders; Door middel van de mix van woonvormen voor verschillende leeftijdsgroepen en inkomens zal met het alternatieve plan in Het Verbindingsblok een differentiatie ontstaan waar menig ontwikkelaar of stadsdeel jaloers op zal zijn. Het alternatieve plan voor het Verbindingsblok is een uitstekende uitgangssituatie om nu eindelijk écht werk te maken van een stadsdeel voor iedereen.

Vanavond 19.30 wordt er over het alternatieve plan ingesproken bij de Deelraad Oud-Zuid.

Kraakgroep Verbindingsblok

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.