10-01-06 vragen aan de Commissie ROW Ostadestraat 128-130

Ostadestraat 128-130:

De panden aan de Ostadestraat 126 t/m 130 zijn in eigendom van woningbouwvereniging De Dageraad. Deze wil deze panden slopen ten behoeve van nieuwbouw. Een van de bewoners van nr. 226 heeft procedures gestart om deze sloop van dit pand te verijdelen. Ondanks dat deze procedures nog lopen is er door het stadsdeel een woning onttrekkingvergunning afgegeven.

Op 30 oktober 2005 hebben wij de woning op Ostadestraat 228 twee hoog gekraakt. Na een gesprek gehad te hebben met Dhr. F de Roos van De Dageraad bleek dat deze de andere woningen in de panden van Ostadestraat 228 en 230 in de loop van die week zou leegplaatsen, uitslopen en dichtspijkeren. De bewoners van de gekraakte etage zouden tot maart ongemoeid worden gelaten, pas daarna zou de daadwerkelijke sloop beginnen. Er zou tot die tijd niet tegen de krakers opgetreden worden, mits er niet meer woningen in deze panden gekraakt zouden worden. Het argument tot dichtspijkeren was dat de woningen te slecht zouden zijn om nog te bewonen. Dit terwijl de uitverhuisde kraakwacht zo’n 80% van de maximaal redelijke huur moest betalen. De overige leeggekomen woningen hebben wij direct na de sleuteloverdracht gekraakt teneinde het uitslopen en dichtspijkeren van 4 woningen gedurende ruim 5 maanden te verhinderen. Na een aantal inspecties van de Bouw en Woningtoezicht bleek dat na een klein aantal aanpassingen (zoals het verwijderen van piepschuim plafondplaten (die is een groot aantal Amsterdamse huurwoningen gebruikt zijn en nog zitten)) de panden verre van onbewoonbaar zijn. Dit alles roept een aantal vragen op;

1: Was het stadsdeel er van op de hoogte van het voornemen van De Dageraad om de panden aan de van Ostadestraat 128-130 voor minimaal 5 maanden uitgesloopt en dichtgespijkerd leeg te laten staan?

2: Waarom staat het stadsdeel dit toe?

3: Deelt het stadsdeel de mening dat het gedrag van De Dageraad erg demotiverend kan zijn voor de huurders van het pand aan de van Ostadestraat 126 die nog in procedure zijn tegen de sloop van dat pand.

4: Heeft het stadsdeel niet de verantwoordelijkheid om bewoners te beschermen en bij te staan tegen dit soort praktijken?

5: Waarom is er voor deze panden een woning onttrekking vergunning afgegeven terwijl er nog geen zicht is op bouw- en sloop vergunningen?

6: Waarom zijn die vergunningen nog steeds niet aan elkaar gekoppeld. Zou koppeling van deze vergunningen niet misbruik en langdurige leegstand kunnen verkomen?

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.