Witwas mafia onder vuur

Op 11 november 2005 is het Hingstpand aan de van Ostadestraat 137 gekraakt. Dit nadat er door het Openbaar Minesterie beslag op was gelegd. Hierover hebben we ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen op 10 januari 2006.

Ostadestraat 137: Goedenavond, ik spreek u hier toe namens het SPOK (SPeculatie Onderzoek Kollektief) om u de situatie rond het pand aan de van Ostadestraat 137 onder de aandacht te brengen. Het pand is een van de zo genoemde Hingst panden waar het O.M. in juni 2005 beslag op heeft gelegd . Het pand was in eigendom van Cassius Vastgoed BV wat eigendom is van A. Groenewoud, die sinds april 2005 vast zat op verdenking van witwassen van criminele drugs gelden. Het pand maakt deel uit van de vier panden van Cassius Vastgoed BV die in het vonnis van 5-1-2006 verbeurd verklaard zijn. De rechter acht bewezen verklaard dat er met deze panden door A. Groenewoud, met behulp van de in november geliquideerde advocaat E. Hingst, grote sommen geld zijn witgewassen. Opmerkelijk aan dit verhaal is dat een meneer H.J.R. Horn, nadat het pand op 11 december 2005 gekraakt wordt, zich opstelt als zijnde eigenaar/gerechtigde van het pand van Ostadestraat 137. Deze Horn blijkt bij 2 van de 4 panden die verbeurd verklaard zijn in het eerder genoemde vonnis tegen Groenewoud, de verkoper te zijn. Dit roept bij ons een aantal vragen op:

1: Heeft de commissie een beleid ten aanzien van met crimineel geld aangekocht vastgoed?

2: Heeft de commissie zicht op ander vastgoed in het stadsdeel wat bekostigd is met crimineel geld en doet het stadsdeel hier onderzoek naar?

3: Was deze commissie op de hoogte van de verdenking van witwasserij met, en de beslaglegging op, en de bij gerechtelijk vonnis van 6 januari verbeurt verklaring van de van Ostadestraat 137.

4: Waarom heeft het stadsdeel de vergunning voor het pand die nota bene twee weken voor de arrestatie van Groenewoud nog is afgegeven niet direct na zijn arrestatie ingetrokken met toepassing van de wet BIBOB?

5: Is de commissie ook van mening dat het vreemd is dat Horn zich na de kraak van het pand op 11 december 2005 zich tegenover de politie opstelt als zijnde de eigenaar/gerechtigde.

6. Is de commissie op de hoogte dat de vergunningen voor het pand aan de van Ostadestraat 137 zijn afgegeven aan deze zelfde persoon, te weten H.J.R. Horn, eigenaar van o.a. C.C.Faas Vastgoed B.V. en DaDo B.V., dat o.a. eigenaar is van een aantal panden aan Ferdinand Bolstraat hoek van Ostadestraat?

7: Is de commissie er van op de hoogte dat deze Horn als gerechtigde voor Groenewoud op 19 okt. 2005 nog een vergunning heeft aangevraagd voor het gedeeltelijk vernieuwen van de fundering?

8: Heeft het stadsdeel de wet BIBOB toegepast op deze aanvraag, en zo niet gaat ze dat doen?

9: Indien het stadsdeel hier de wet BIBOB toe gaat passen, doet zij dat dan ook bij de andere vergunningen die er op de naam van Horn zijn aangevraagd of afgegeven?

10: Is de commissie er van op de hoogte dat deze Horn bij andere verbeurt verklaarde panden uit het vonnis van 6 januari ook de aanvrager van vergunningen is?

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.