10-04-06 Bouwplan ‘Bakker-panden’ op losse schroeven

Guido Zijlstra – 10.04.2006

Realisatie van het project van G.W. Bakker BV in de Henrick de Keijserstraat lijkt verder weg dan ooit, nu het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid heeft besloten een deel van de eerder aan Bakker verstrekte vergunningen in te trekken. Het stadsdeel komt hiermee tegemoet aan de bezwaren van de bewoners en de Huurdersvereniging De Pijp tegen het bouwplan. De kans dat het project van G.W. Bakker BV wordt gerealiseerd is hiermee flink geslonken.

Ruim vier jaar heeft Bakker gewerkt aan het plan, waarin 64 woningen worden verbouwd tot 32 koopappartementen. Het stadsdeel Oud-Zuid verleende Bakker in 2004 en 2005 de benodigde vergunningen voor het ontrekken van huurwoningen en het samenvoegen en bouwen van koopappartementen. Tegen deze vergunningen werd door een groot aantal bewoners en belangenverenigingen bezwaar aangetekend. Het stadsdeel heeft de bezwaren gegrond verklaard en komt nu op de vergunningen terug.

Het plan van Bakker voorziet onder andere in de verbouw van een aantal benedenwoningen tot bedrijfsruimte. Op grond van de beleidsregels van het stadsdeel is dit niet toegestaan, omdat juist deze woningen geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten. Het argument van Bakker, dat hij ter compensatie extra koopwoningen van ca. 120 m2 op de zolderverdiepingen zal realiseren, vond bij het stadsdeel geen gehoor. Die woningen zouden, gelet op hun ligging en prijsniveau, onbereikbaar worden voor de doelgroep.

De Bezwaar- en Beroepscommissie van het stadsdeel heeft bovendien geadviseerd de samenvoegvergunningen voor een aantal andere woningen eveneens in te trekken. Een deel van de woningen wordt na de verbouwing groter dan 120 m2. Op grond van lokale verordeningen is ook dat niet toegestaan.

Het is de zoveelste tegenvaller voor Bakker in korte tijd. Nadat eerder de kantonrechter ontruiming van de huurwoningen afwees, werd Bakker vorige maand tijdens een zitting van het Gerechtshof geconfronteerd met een brief van het stadsdeel, waarin het stadsdeel ontkent betrokken te zijn bij de planvorming. Bakker probeerde juist op die grond de bewoners uit hun huizen te krijgen. Het Hof doet hierover op 20 april 2006 uitspraak.

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.