04-04-06 Pand Ostadestraat 137 opnieuw ontruimd

Vandaag is het pand aan de van Ostadestraat 137 opnieuw door een overmacht aan smeris ontruimd. Omstreeks 13:00 uur reed de collonne onaangekondigd de straat in en sloot deze direct af voor al het verkeer.

Op 11 november 2005 is het zogenaamde “Hingst” pand aan de van Ostadestraat 137 na ruim een jaar leegstand gekraakt. Op 21-03-06 is het pand door de politie ontruimd en teruggegeven aan de vastgoed maffia. Op de avond van 31 maart 2005 is het pand herkraakt. (bekijk hier wat filmpjes)

Het pand was (na bemiddeling van de geliquideerde advocaat Evert Hingst) in eigendom van Cassius Vastgoed BV, wat eigendom is van Andy Groenewoud. Andy Groenewoud zit sinds april 2005 vast op verdenking van witwassen van drugsgelden. Bij een inval op het kantoor van Cassius Vastgoed BV werdt ruim een miljoen euro kontant in beslag genomen waarna justitie ook beslag heeft gelegd op vier panden die op naam stonden van Cassius Vastgoed BV.

Het pand maakt deel uit van de vier panden van Cassius Vastgoed BV die in het vonnis van 05-01-2006 verbeurd verklaard zijn. De rechter acht bewezen verklaard dat er met deze panden door A. Groenewoud, met behulp van de in november geliquideerde advocaat E. Hingst, grote sommen geld zijn witgewassen.In ditzelfde vonnis werdt duidelijk dat als de doodgeschoten advocaat Evert Hingst nog in leven zou zijn, hij bij hetzelfde vonnis veroordeeld zou zijn. Tegen deze uitspraak is Groenewoud in beroep gegaan, waardoor de verbeurd verklaring niet geeffectueerd kan worden.

Na de kraak werdt er aangifte gedaan door Dhr.H.J.R. Horn, die zich opstelt als zijnde eigenaar/gerechtigde van het pand van Ostadestraat 137. Deze Horn blijkt bij 2 van de 4 panden waarop het O.M. beslag heeft gelegd de verkoper te zijn en bij alle panden de aanvrager van vergunningen.

Jusitie en de Gemeente Amsterdam hebben duidelijk gekozen om het pand voor de tweede keer in twee weken te ontruimen en over te dragen aan criminelen die er niets anders mee kunnen doen als het leeg te laten staan.

In de antwoorden die het stadsdeel heeft gegeven op onze vragen over crimineel vastgoed in de Pijp heeft het stadsdeel te kennen gegeven dat de vergunning die er voor het pand waren in december zijn ingetrokken. Aangezien de criminele drugsgelden van Cassius Vastgoed BV verbeurd verklaard zijn kunnen de verbouwingskosten hiermee niet betaald worden. De eigenaar zal nog geruime tijd in de bak zitten.

Het pand is wederom overgedragen aan de gerechtigde van Cassius Vastgoed BV. De politie heeft dus opnieuw doelbewust ontruimd in opdracht van drugsmafia voor leegstand.

11-12-05 Witwaspand gekraakt

Zondag 11 december heeft de kraakgroep de Pijp het pand Van Ostadestraat 137 gekraakt. Op dit pand is een conservatoir beslag gelegd door het O.M. in afwachting van een strafrechtelijke procedure vanwege witwaspraktijken.

Nadat zondag het pand gekraakt was, stonden maandagochtend 7:30 bouwvakkers voor de deur om steigermateriaal uit te laden. Men wilde per direct gaan verbouwen. Dat is toevallig! De krakers hebben te kennen gegeven niet van een dergelijke inmenging in hun huisvrede gediend te zijn en verzochten luid en duidelijk het material weer in te laden. Daarbij kwam het helaas tot schermutselingen, waarna twee andere bouwvakkers van een recht tegenover gelegen bouwprojekt werden gearresteerd.

Zoals wellicht bekend is meneer Hingst inmiddels niet meer als advokaat aktief. Onder de zoden ligt hij, waar de wormen het “pluk-ze”-beleid van het O.M. in haar laatste fase aan het afronden is. Tegen de vermoedelijke stroman van Hingst –de heer Andy. G.- die optrad voor Cassius Vastgoed B.V. -de officieele eigenaar van het perceel- loopt aldus een procedure.

Frappant is wel dat de heer Horn, woonachtig in de eerder gekraakte geweeste villa aan de Apollolaan 139 zich inmiddels heeft opgeworpen als “van de eigenaar”. Medeplichtig?

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.