11.06.2008 Ideeën ontruim je niet, swompen gaat door!

Amsterdam- vandaag, 11 juli 2008, hebben wij, kraakgroep de Pijp in samenwerking met Groenfront! Amsterdam, het braakliggende terrein aan de Rustenburgerstraat 438 – 440 gekraakt. Dit uit protest tegen onnodige sloop, langdurige leegstand en braakliggende terreinen. Omdat bezwaren en procedures, het rookgordijn dat de overheid opwerpt om kritische burgers bezig te houden, nooit werken nemen wij het heft in eigen handen. Na twee jaar leegstand betrekken wij met caravans en tenten dit terrein. Kraakgroep de Pijp zal samen met de buurt het terrein intensief en nuttig gebruiken.

Nadat hier een schoolgebouw meer dan een jaar had leeggestaan, werd het in juli 2006 plotseling met veel bombarie onder begeleiding van politiehelikopter en beveiliging gesloopt. Dit tot volledige verrassing en tegen de wil van de buurt. De reden voor de versnelde sloop destijds was het verhinderen van een kraak. Dit bleek uit de antwoorden op vragen die door Groenlinks namens de buurt waren gesteld, naar aanleiding van deze plotselinge sloop. Als bewoners het niet hadden voorkomen waren ook de monumentale bomen op het terrein gekapt. Na twee jaar braakliggen is er nog steeds geen duidelijke toekomst voor het stuk grond.

Al eerder spraken verschillende personen zich uit voor het koppelen van bouw en sloop vergunningen, daarmee worden langdurig braakliggende terreinen (en de daarbij komende problemen voor de buurt) vóórkomen. Maar de gemeente luistert niet. Ook bij het vorig jaar gekraakte Verbindingsblok dreigt nu deze situatie. Eind 2007 werd tevens een terrein aan de van Ostadestraat ook al onder het motto Swomp! bezet, daar waren eerder krakers ontruimd en huizen gesloopt waarna het terrein langdurig braak kwam te liggen.

De geschiedenis van dit stuk terrein laat zien dat de middelen die een buurt ter beschikking staan om in haar eigen wijk mee te beslissen, de zogenaamde directe vormen van democratie, zoals altijd ontoereikend zijn en niet meer dan een theaterspel vormen om bewoners bezig te houden terwijl de gemeente haar eigen wil doordrukt. Alle inspraakprocedures, bezwaarschriften, voorlopige voorzieningen, rechtszaken, monumentenprocedures ten spijt krijgen bewoners keer op keer ingrijpende maatregelen door hun strot geduwd. Om hun sociale huurwoning, groenvoorziening et cetera te beschermen moet men tot de tanden gewapend met advocaten de bureaucratie bevechten. Het is echter een verloren strijd als je hem volgens de wet probeert te voeren met degenen die de wet bedenkt. Het zijn altijd de machthebbers die aan het langste einde trekken, ten koste van de gewone mens en dat pikken we niet! Wij doen het zelf.

Met dit soort acties laten we zien dat de autoriteiten en corporaties niet zo gemakkelijk van ons af zijn! Aan het terrein van deze vierde Swomp! actie zullen wij samen met de buurt een zinnige invulling geven. Wij kiezen voor de directe actie, waarin we onze eigen verantwoordelijkheid nemen om zelf onze samenleving vorm te geven en niet lijdzaam afwachten wat anderen doen. Wij zullen ons op een milieubewuste en verantwoorde wijze in samenwerking met de buurt en Groenfront! Amsterdam bekommeren om de aanwezige bomen, werken aan de sociale en groene voorzieningen in de stad en dit plekje behoeden voor verdere verpaupering.

De komende tijd zal er een uitgebreid programma plaatsvinden, workshops, tuinieren, bouwspeeltuin, schminken, akoestische live muziek, en hapjes en drankjes etc…

Kraakgroep de pijp / Groenfront!-Amsterdam en

S.W.O.M.P. ‘Slimme Woonwagenbewoners Op Mooie Plekjes’

Comité tegen vertrutting en apathie

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp, SWOMP4. Bookmark the permalink.