11.08.2008 Onafhankelijkheidsverklaring SWOMP 4

Onafhankelijkheidsverklaring Vrijstaat Swomp 4.

Wij, de swompers (de bewoners en gebruikers van dit perceel) verklaren ons onafhankelijk. In deze autonome anarchistische vrijstaat zullen we op een wijze leven die in overeenstemming is met ons geweten en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover anderen en de aarde. Wij wensen niet mee te werken aan de verdere vernietiging van de aarde en zien in dat we in de toekomst op een duurzame en onafhankelijke manier met onze omgeving moeten omgaan, willen we de kwaliteit van leven in deze buurt en op aarde waarborgen.

We verzetten ons tegen de macht van de overheid en van het grootkapitaal die telkens weer ingrijpende maatregelen door onze strot duwen, zoals op buurtniveau de uitverkoop van de sociale huisvesting, het bouwen van parkeergarages en de veryupping van de Pijp. Op grotere schaal bijvoorbeeld het bouwen van kolencentrales, de opgedrongen verslaving aan olie en de uitbuiting van de derde wereld. Wij verwerpen de door de overheid als rookgordijn opgeworpen nep-inspraak in de vorm van een woud aan regeltjes, bezwaarprocedures en inspraakgelegenheden. Het leidt zelden tot meer beslissingsbevoegdheid van een buurt, wijk of omgeving, eerder tot uitputting en frustratie. Sterker nog we erkennen de overheid niet, die met hun hiërarchie boven de mensen wil staan en zo ongelijkheid binnen samenleving in de hand werkt en mensen hun vrijheden ontneemt.

Wij geloven in een levenswijze waarin ieder zijn of haar eigen verantwoording draagt en in gelijke mate bijdraagt. Wij geloven in D.I.Y, do it yourself, op onze eigen wijze nemen we de touwtjes in onze eigen handen en wachten niet tot een overheid of bedrijf(sleven) invulling geeft aan dit perceel. We wachten niet tot de overheid ons zogenaamde groene initiatieven biedt, maar beginnen zelf met het ontwikkelen van een duurzame en milieuvriendelijke levenswijze. We maken ons sterk voor de groenvoorziening in de buurt, voor onafhankelijkheid van de industrie, kapitaal en voor zelfbestuur. Dit is onze eigen tijdelijke autonome zone waarin we leven zoals wij het willen en wensen, niet volgens de normen die ons van bovenaf opgelegd en door de strot gedrukt wordt.

Dit komt erop neer dat we onze eigen groenten verbouwen in duurzame en verantwoorde tuinen. We kopen, als we kopen, het liefst biologische producten en eerlijke producten. Onze voorkeur gaat uit naar producten die niet onnodig de halve wereld over moesten reizen om hier te komen, en waar niemand voor uitgebuit is. Racisme, seksisme en discriminatie worden uitdrukkelijk verworpen omdat dit de vrijheid van mensen in de weg staat. We willen geen dieren onderdrukken, daarom eten we op Swomp geen vlees en vis, ook de bio-industrie zorgt voor vergaande uitputting en vernietiging van de aarde en creëert hiërarchie van leven.

In ons collectief bestaat geen hiërarchie, de structuur is gebaseerd op een ieders gelijke en vrijwillige bijdrage op het vlak waar hij of zij goed in is.

Leve de Anarchie! Leve de Vrijstaat!

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.