11.08.2008 SWOMP 4 roept Autonome Vrijstaat uit

Vanaf vandaag 11 augustus wordt SWOMP 4 een autonome vrijstaat. Dit braakliggend terrein aan de Rustenburgerstraat 438-440 werd een maand geleden, op vrijdag 11 juli 2008 door ons, Kraakgroep de Pijp en Groenfront!-Amsterdam gekraakt. Dit uit protest tegen de onnodige sloop, langdurige leegstand en braakliggende terreinen in de Pijp (Amsterdam). Inmiddels houden we dit terrein al ruim 4 weken bezet en leven, wonen, werken we hier met ons collectief en bouwen we aan een klimaatneutraal en ecologisch experimenteerterrein.

Met deze Swomp 4 willen we ageren tegen het holle kiezen beleid van het stadsdeel en het gemak waarmee de overheid (sloop en bouw) vergunningen afgeeft. Buurtbewoners die protesteren tegen de sloop worden als last ervaren door de gemeente en de projectontwikkelaars en er bestaat de kans dat op de lange duur ook hier de bewoners aan de kant worden geschoven. Dus hebben we door middel van deze landkraak aan de bel getrokken tegen deze gang van zaken in de buurt en proberen we de buurt met deze actie in hun strijd te ondersteunen.

Daarnaast heeft deze Swomp iets extra’s ten opzichte van de andere Swomps, aangezien we het terrein ten volle willen benutten met onze actie en meer willen doen dan alleen leegstaand terrein bezetten. We zijn immers niet alleen tegen bepaalde dingen, we zijn ook heel erg voor bepaalde dingen. Samen met Groenfront-Amsterdam zijn we deze actie begonnen en willen we dit terrein een experimenteertuin laten zijn om klimaatneutraal en ecologisch leven te promoten en zelf in de praktijk te brengen. Binnen de Groenfront campagne “krimpen of verzuipen” vragen we aandacht voor de noodzaak om te consuminderen. We willen een andere manier van leven stimuleren, eentje zonder roofbouw en de vernietiging van de aarde, rekening houdend met de klimaatverandering, dreigend olietekort, verdwijnende diversiteit van leven, en vele andere ecologische rampen. In het verlengde van onze eco-anarchistische ideeën over hoe het wel kan, ligt dat we het zelf doen: dus autonoom dmv directe actie. Als wij activisten ons bezig houden met de ruimtelijke inrichting in de wijk denken wij wegens de dreigende klimaatverandering natuurlijk automatisch aan alternatieve levenswijzen die klimaatneutraal, dus zonder overbodige co2 uitstoot, zijn.

Daarom roepen we de Vrijstaat Swomp 4 uit, waarin we de touwtjes in onze eigen handen nemen en niet wachten tot een overheid of bedrijf(sleven) invulling geeft aan dit perceel. We wachten niet tot de overheid ons zogenaamde groene initiatieven biedt, maar beginnen zelf met het ontwikkelen van een duurzame en milieuvriendelijke levenswijze. We maken ons sterk voor de groenvoorziening in de buurt, voor onafhankelijkheid van de industrie, kapitaal en voor zelfbestuur. Dit is onze eigen tijdelijke autonome zone waarin we leven zoals wij het willen en wensen, niet volgens de normen die ons van bovenaf opgelegd en door de strot gedrukt wordt.

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp, SWOMP4. Bookmark the permalink.