11.11.2007 SWOMP 3.0 De Kraak

Amsterdam – Vandaag , zondag 11 november, heeft kraakgroep de Pijp in samenwerking met actiegroep Woonstrijd! een stuk grond in de van Ostadestraat in Amsterdam bezet. Door het plaatsen van een caravan, wordt de grond gekraakt om er weer te kunnen wonen. Op dit stuk grond stonden vroeger drie panden, 12 sociale huurwoningen, die vervangen zouden worden door luxe koopwoningen. De eigenaar, stichting de Alliantie, heeft deze panden een jaar geleden laten ontruimen zodat de panden gesloopt konden worden. Van de geplande nieuwbouw van luxe koopwoningen is vooralsnog niks gekomen.

Met deze actie protesteren we tegen sloop voor leegstand. Huiseigenaren moeten eerst hun zaakjes op orde hebben voordat ze beginnen met het uitverhuizen van zittende huurders, ontruimen van krakers, en slopen van panden. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties vooral het creeƫren van voldoende woontuimte vooriedereen is. Zij zouden zich moeten bekommeren om sociale huurders in plaats van zich te verrijken aan het bovenste segment van de huizenmarkt.

Toen eind 2005 de nummers 228 en 230 werden gekraakt was de laatste huurster al jaren in juridische strijd met de eigenaar. Zij wilde de woningen behouden aangezien was aangetoond dat ze nog minimaal 15 jaar mee konden. Toch heeft de eigenaar zijn zin gekregen en werden de krakers in 2006 ontruimd. De huurster werd in een noodwoning geplaatst en zou begin 2008 een nieuwe woning krijgen in het nog te bouwen blok. De verleende bouwvergunning zou na een jaar verlopen.

Nu, een jaar verder is er nog steeds niet begonnen. Wel is er een vergunning aangevraagd om objecten op het stukje braakliggende grond te plaatsen. Hiermee wordt de schijn gewekt dat er met bouw wordt begonnen, zodat ze nog binnen de al verleende bouwvergunning vallen. Het is duidelijk dat de huurster niet begin 2008 in de beloofde nieuwe woning zal kunnen wonen. Dit is typerend voor hoe zelfs woningcorporaties omspringen met sociale huurders. De huurder is in deze tijd van krapte op de woningmarkt een speelbal waarmee kan worden gedaan wat men wilt, en moet keer op keer weer wijken voor dure yuppenhuizen.

Ook in de Verbindingsstraat wil een woningbouwcorporatie sociale huurwoningen slopen om plaats te maken voor luxe appartementen. Er zijn sloop en bouwvergunningen aangevraagd voor een blok huizen in die straat maar onduidelijk is nog of ze na de sloop meteen zullen beginnen met bouwen. Er moet van te voren duidelijkheid zijn dat er inderdaad meteen gebouwd gaat worden. Voor trucjes om krakers te ontruimen zullen wij niet wijken.

This entry was posted in SWOMP3. Bookmark the permalink.