18-01-07 Kraakgroep de Pijp bezorgd om brandveiligheid Verbindingstraat

Nadat in het jaar 2006 het aantal gekraakte woningen in het Verbindingstraatblok in de Amsterdamse Pijp op 10 is gekomen, bleek dat de eigenaar, Woningbouwvereniging Eigen Haard, de woningen te slecht vond om te bewonen en dreigde de gekraakte woningen om deze reden te laten ontruimen. Uiteindelijk is er afgesproken de woningen te laten keuren op veiligheid door de Bouw en Woningdienst en een bouwkundige van Wijkcentrum Ceintuur. De woningen bleken minimale gebreken te vertonen, die ondertussen door de kraakgroep verholpen zijn en er is afgesproken dat voor de brandveiligheid in alle woningen rookmelders en brandblussers geplaatst worden door de kraakgroep. De verantwoording die Eigen Haard bij de krakers legt wat betreft de veiligheid neemt zij echter niet als het om de nog verhuurde etages gaat.

De woningen aan de Verbindingstraat zijn sinds begin jaren ‘90 in bezit van woningbouwvereniging Eigen Haard. Sindsdien staan de panden op de nominatie voor sloop en is het onderhoud gestaakt. Al enige jaren wordt er na mutatie niet meer regulier verhuurd. Ondanks dat er geen concrete plannen zijn voor de nieuwbouw worden de woningen in de tijdelijke verhuur gedaan. De technische staat van de woningen is door het achterstallig onderhoud zo slecht geworden dat van een van de panden de balkons is ingestort, er tijdens een storm een deel van het dak van een van de panden is ingestort en er verschillende lekkages zijn ontstaan.

Nadat door Kraakgroep de Pijp de eerste woningen in het sloopblok aan de Verbindingstraat enige jaren geleden gekraakt werden, begon Eigen Haard een juridische procedure om enkele woningen ontruimd te krijgen. Daarbij bracht Eigen Haard zelfs het argument in dat ze de woning aan de verbindingsstraat 17huis zou gaan renoveren teneinde de woning weer regulier te gaan bewonen. Ondanks het gebrek aan geloofwaardigheid van dit verhaal heeft de rechter die deze procedure behandelde op dit argument deze woning laten ontruimen. Na de ontruiming heeft deze woning wederom ruim een jaar leeggestaan voordat deze weer gekraakt werd.

De woningbouwvereniging stelt dat de woningen buiten gebruik moesten worden gesteld omdat de veiligheid van de bewoners niet gewaarborgd kan worden. Nadat huurders vertrekken liet Eigen Haard de woningen onbewoonbaar maken, om ze daarna dicht te spijkeren. Ondertussen ligt er een afspraak tussen de woningbouwvereniging en Kraakgroep de Pijp, dat na het leeg komen van de etages er niets meer gesloopt gaat worden en door de kraakgroep in gebruik genomen gaat worden. Ondertussen wonen er nog 8 reguliere huurders in de panden. Deze huurders moeten ondanks dat de staat van hun woning in sommige gevallen slechter is dan die van de gekraakte woningen gewoon maandelijks hun huur betalen.

Kraakgroep de Pijp is van mening dat Eigen Haard wel erg met twee maten meet als het gaat om de veiligheid van de bewoners in haar panden. Eigen Haard stond op een veiligheidscontrole in de gekraakte woningen, terwijl de veiligheid van de reguliere huurders blijkbaar niet in hun belang ligt. Wij zijn van mening dat de veiligheid maatregelen die de kraakgroep heeft moeten treffen met brandblussers en rookmelders in het belang is van alle bewoners en zullen de huurders in het sloopblok aan de Verbindingstraat brandblussers en rookmelder aanbieden.

Op donderdagmiddag 18 januari om 18.00 uur zal de kraakgroep bij de reguliere bewoners van het blok langsgaan om het basis veiligheid set van een brandblusser en rookmelder aan te bieden. U bent van harte welkom.

Kraakgroep de Pijp

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.