29-03-07 Verslag ontruiming

Zoals jullie al weten zijn de Bakkerblokken vandaag ontruimd. Hier een update hoe de gehele dag eruit heeft gezien.

Deze zeer lange dag begon vanochtend om 04.30 met brandende barricades, een omgekeerde caravan en kraaienpoten. Vlak na het in het in de fik steken van de barricades kwam de brandweer de barricades blussen. Dit terwijl wij ze vriendelijk verzocht hadden dit niet te doen en zich buiten onze acties te houden. Dit hebben zij ook in het verleden gedaan, omdat zij niet het verlengde zijn van de sterke arm. De politie heeft eigen materieel hiervoor. Echter vandaag heeft de brandweer bewezen dat zij zich wel voor het karretje laten spannen van de sterke arm. In de toekomst zullen wij langer nadenken over de “neutrale” positie van de brandweer.

5 minuten hierna kwamen de buurtbiggen samen met hun stille vriendjes aanzetten. Er werd meteen gereageerd door met rake verbommen te gooien. De stille vertrokken met de staart tussen de benen en de buurtbiggen moesten even hun kleding poetsen, voordat ze zich weer durfde te vertonen.

Voordat de ME uiteindelijk kwam opdagen was er een gespannen sfeer tussen de smeres en de krakers. De buurt wouten stonden verstopt achter bomen de boel te observeren. En er werd contact gelegd door de politie om te kijken wat onze verdere plannen waren. Wij gaven aan dat we niet zouden ophouden met ons protest. Er waren verschillende reacties onder de toeschouwers. Er werd door een huurder koffie voor de krakers gezet en die ging via een emmer met een touwtje naar boven en deze werd dankbaar ontvangen.

Rond kwart voor drie, 15 minuten voordat er vier scholen in de omgeving uit zouden gaan, kwam er een witte bus aan scheuren met ongeveer 6 ME’ers erin. Zij rende uit de wagen naar een deur van een pand in de Karel Du Jardin straat, die werd opengedaan. Vlak daarna kwam het hele ME circus met het nodige macho vertoon aangezet. De straat werd schoongeveegd met een shovel en toeschouwers werden voor de ME linies gedwongen. De binnenploeg reageerde met verfbommen op dit lompe macho gedrag en de ME werd opgeleukt met felle kleuren zoals roze en geel.

Kort daarna vertoonde de ME zich op het dak. Een lange poos waren zij bezig met zichzelf door het dak te zagen. Toen wij de eerste arrestant via het dak afgevoerd zagen worden. Op het moment dat de kraker naar buiten kwam, werd door sympathisanten luid gebruld: “Alle arrestanten onmiddellijk vrij!”. Ook de buurtkinderen begonnen spontaan mee te doen. Ook de leus “smeres de pijp uit” sloeg er aan bij onze jonge buurtgenoten. Nadat de bratra zich een weg naar binnen had gezaagd naar de derde verdieping op de hoek met de Karel du Jardinstraat kwamen daar ook een tweetal arrestanten naar buiten. Ook werden zei weer verwelkomd met luid applaus en goede kreten. Vervolgens werden zij een arrestanten bus in gehesen waar ze de rest van de dag in moesten wachten.

Vervolgens ging een bratra eenheid via de koopwoningen op het plein het dak op om bij nummer 17 te kunnen beginnen. Het waterkanon stond daar nog voor de deur en was af en toe aan het spuiten. D.m.v. contact met de binnenploeg kregen wij te horen dat er een groot vermoeden was dat er een vloeistof was toegevoegd aan het water van het waterkanon. Onze binnenploeg vertelde ons dat misselijkheid optrad en dat zij zich versuft voelde. Wij weten hier niet het fijne van en de binnenploeg zal na hun vrijlating zelf met een verklaring erover komen. Wij maken ons ernstig zorgen over dit soort ontwikkeling. De Bilderdijkstraat binnenploeg had ook gepraat over dit soort methodieken.

Een aanzienlijk lange tijd later zagen we ook de laatste twee leden van de binnenploeg naar buiten komen. De sympathisanten waren ondertussen voorzien van linzen soep, thee en koffie. Dit was heel erg welkom. Met deze nieuwe energie barste er opnieuw een golf van geluid los. Op hetzelfde moment verscheen een luxe blauwe auto met daarin Welting en nog meer met goud bekleed blauw. Dit als voorbode op het aankomen van ons aller burgervader. Al snel stonden onze zojuist verworven kindsoldaten de leus “Cohen leugenaar”en “Cohen de Pijp uit” te scanderen. Toen de varkens een van de jongens arresteerden omdat deze zijn middelvinger opgestoken had in een ondefinieerbare richting, werden de waterballonnen door de niet meer rondhangende jeugd gevuld. De smeres wist hierop niet goed te reageren en begon krampachtig naar het waterkanon te wijzen.

De bratra-ploeg was inmiddels nog druk bezig met de overige etages die waren gekraakt voorzichtig te ontruimen. Bij Buurtcafé Broodnodig werd er een ruimte van ongeveer twee meter in het kwadraat aangetroffen. Omdat het gehele bouwwerk uit staal en beton was opgetrokken werd besloten de functie van dit gevaarte te onderzoeken. Na de nodige uurtjes en slijpschijven bleken ze alweer hun tijd verdoen te hebben.

De bewoners van de Bakker Blokken hebben besloten om hun ontruiming op deze manier uit te voeren om uit de verdedigende hoek te komen en zo de directe aanval te openen op het asociale huisvesting beleid wat door het staddeel en de AWV gevoerd wordt. Onze eerste impressie over vandaag is dat we de buurt en de politiek hebben wakker geschud en overal in de buurt werden er levendige discussies gevoerd over de legitimiteit van deze actie. Hierbij is er toch een duidelijke tolerantie tegenover de kraakgroep bestaat binnen de buurt.

Strijdbare groet;

Kraakgroep de Pijp

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.