We zijn het zat !!!

Kraakgroep de Pijp staat al jaar en dag voor deze raad om de sociale woningvoorraad te verdedigen tegen het beleid wat het stadsdeel voert. Vanavond gaat het over het samenvoegen van woningen en de daarvoor maximale vierkante meters. We zouden weer eens met een hoop cijfers kunnen gaan schermen en over het doorschieten van de streefcijfers uit de nota wonen gaan zeiken, maar dat doen we dus niet

We willen het vandaag eens over fatsoen hebben. In een buurt als de Pijp is de feitelijke wachttijd ondertussen opgelopen naar 15 tot 20 jaar. In een buurt waar de wachttijd zo hoog ligt is het regelrecht asociaal om meer dan 1 woning te claimen. Een ieder die de woningen in de Pijp te klein vindt kan wat ons betreft gewoon oprotten naar buurten waar de woningen groter zijn. Het samenvoegen van kleine goedkope woningen betekend dat er woningen definitief verdwijnen en de gemiddelde huurprijs flink zal stijgen.

De druk op de woningmarkt in de Pijp is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Een groot deel van de sociale woningvoorraad wordt onder de kont van de zittende huurder gesplitst teneinde deze na dat de huurder er uitgewerkt is voor een belachelijk hoge prijs te verkopen. Huren stijgen na mutatie met honderden euro´s tegelijk. Coöperaties vragen monumenthuren daar waar dat mogelijk is, terwijl het achterstallig onderhoud wordt beloond met sloop en nieuwbouw.

In Amsterdam zijn er 14.000 woningen zoek. Een groot gedeelte van deze “verdwenen woningen ligt volgens het Parool in stadsdeel Oud Zuid. Het stadsdeel kiest er duidelijk niet voor om deze woningen terug te vinden of te compenseren, maar kiest er voor meer woningen te laten verdwijnen door middel van samenvoegen.

Vanavond wordt er hier besloten of het totaal oppervlak van een samen te voegen woning verhoogd mag gaan worden. Dit onder het mom van het gebrek aan grote gezinswoningen. Een woning van 130 m2 in de Pijp is natuurlijk nooit te betrekken door een gezin met een gemiddeld inkomen en dus zal de woning verhuurd of waarschijnlijk verkocht gaan worden aan de Yup met een asociaal hoog inkomen die er totaal schijt aan heeft of er nog 30.000 woningzoekenden in de wacht rij staan.

Woningbouw coöperaties zijn ondertussen de grootste speculanten terwijl het stadsdeel deze coöperaties nog steeds grote voordelen geeft bij het splitsen en samenvoegen.

We eisen van het stadsdeel dat het samenvoegen van woningen direct stopt en dat de uitverkoop van de sociale woningvoorraad teruggedraaid gaat worden. Van de gesplitste woningen die nog niet verkocht zijn zullen direct de splitsingvergunningen ingetrokken moeten worden. Om het scheefwonen tegen te gaan zal het stadsdeel zich sterk moeten maken voor inkomens afhankelijke huren. Het stadsdeel zou de sociale woningvoorraad moeten beschermen in plaats van speculanten en woningbouwcorporaties actief helpen met zoveel mogelijk geld verdienen ten koste van de mensen met lage inkomens. Kopen is te duur stop afbraak sociale huur!!!!

Kraakgroep de Pijp

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.