30-10-05 Opnieuw woning van wbv De Dageraad gekraakt

postertje bij de buren

Zondag 30 oktober 2005 hebben wij, de nieuwe bewoners i.s.m. Kraakgroep de Pijp, de woning aan de van Ostadestraat 228 tweede etage gekraakt. Woningbouwvereniging De Dageraad had de huurders van de woning uitgeplaatst teneinde de woning te kunnen slopen. De sloop en nieuwbouwplannen zijn echter nog niet concreet en de woning dreigde lange tijd leeg te komen staan.

De Dageraad wil 12 sociale huurwoningen in de panden 226, 228 en 230 aan de van Ostadestraat slopen om er winstgevende nieuwbouw te plegen. De huurders worden er al geruime tijd uitgeplaatst ondanks dat er nog procedures tegen de sloop van 226 loopt. Na het aanpakken van de fundering zou dit pand nog goed behouden kunnen worden. Desondanks is er al wel een sloopvergunning en dreigt er de situatie te ontstaan dat er twee panden gesloopt worden terwijl het derde niet of nog niet gesloopt mag worden. Mocht het pand aan de van Ostadestraat 226 niet gesloopt worden moeten er nieuwe bouwplannen ingediend worden. Het indienen van een nieuw bouwplan zal ook weer de nodige tijd kosten.

Nu De Dageraad de huurders uitplaatst en er geen tijdelijke huurders in plaatst, lijkt het erop dat ze de panden aan de van Ostadestraat 228 en 230 snel wil slopen. Vreemd natuurlijk, als je bedenkt dat in dat geval het sloopbedrijf twee maal ingehuurd moet worden. De enige motivatie die wij kunnen bedenken is dat de sloop van de twee panden een negatieve invloed zullen hebben op het behoud van nummer 226.

Dat de woningen door De Dageraad nu leeg geplaatst worden kan alleen maar leiden tot een langdurige leegstand van of de woningen of de braakliggende grond. Met het saneren van de grond en het plegen van nieuwbouw zal gewacht moeten worden tot er een beslissing is genomen over de sloop van nummer 226. Al eerder heeft Kraakgroep de Pijp er bij de woningbouwverenigingen en het stadsdeel er op aangedrongen bij sloop bewoners pas uit te plaatsen als alle plannen helemaal rond zijn en de procedures verstreken. Dit om langdurige leegstand te voorkomen.

Wij zullen de woning blijven bezetten tot er duidelijkheid is over de sloop van het buurpand. Daarbuiten zullen wij ons inzetten voor het behoud van de panden aan de van Ostadestraat 228 en 230.

De bewoners van Ostadestraat 228  2

Eerdere axies tegen De Dageraad:

Dageraadaxie

Lutmastraat 28

Ostadestraat 226-230 in het midden twee hoog de gekraakte etage

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.