Na twee minuten leegstand gekraakt

Amsterdam 8 november 2005.

Afgelopen zondag en maandag hebben wij, de nieuwe bewoners i.s.m. Kraakgroep de Pijp, vier etages in de van Ostadestraat gekraakt.  Het betreft drie etages op nummer 230, en een op nummer 228. We hebben deze woningen gekraakt nadat woningbouwvereniging De Dageraad te kennen had gegeven dat de woningen nog tot zeker maart leeg en dichtgespijkerd zouden blijven staan. Vlak na de sleuteloverdracht van de huurders hebben wij de woningen gekraakt om ze te behoeden voor dit lot.

De Dageraad wil de panden in de van Ostadestraat 226, 228 en 230 slopen om er winstgevende nieuwbouw voor terug te plaatsen. De bouwtechnische staat van het pand op nummer 226 is echter nog zo goed dat na het aanpakken van de fundering het behouden zou kunnen worden. Een bewoner uit dit pand is dan ook een bezwaar procedure begonnen tegen de sloop. Er kan daardoor dan ook geen sprake van een concreet bouwplan en er is ook nog geen sloopvergunning. Desondanks heeft stadsdeel Oud Zuid al wel een woning onttrekkingvergunning afgegeven.

De Dageraad is de huurders al geruime tijd aan het uitplaatsen met de bedoeling de panden op de nummers 228 en 230 onbewoonbaar te maken en dicht te spijkeren. Ze beweert dat de woningen onveilig zijn en dat er niet meer gewoond kan worden. Dit scheen zo dringend te zijn dat Bouw- en Woningtoezicht geattendeerd werd op de gevaarlijke situatie. Dit ondanks dat de woningen vorige week nog verhuurd werden en de tijdelijk huurder zo´n 250 euro per maand moest betalen.  Na een inspectie van Bouw- en Woningtoezicht blijkt dat als er 1 van de balkons niet betreden wordt en de piepschuim platen van het plafond gehaald worden er prima in het pand gewoond kan worden. Er werden nog wel wat standaard brandveiligheidsadviezen gegeven.

Nadat de eerste woning in de panden gekraakt was is er een gesprek met de Dageraad geweest. Deze gaf te kennen dat de bewoners er tot maart 2006 konden blijven, mits er niet meer woningen gekraakt zouden worden. De Dageraad zou de andere woningen leegplaatsen om deze dicht te spijkeren. Ook de tijdelijk huurder van de eerste verdieping op nummer 230 moest onder dreiging van een proces de woning verlaten. Er werd hem niets anders aangeboden. Hij is dus door een woningbouwvereniging op straat gezet teneinde de woning nog bijna vier maanden leeg te laten staan. De haast die gemaakt wordt met het dichtspijkeren van de panden is waarschijnlijk ter demotivatie van de huurder op nummer 226 die bezwaar heeft ingediend tegen de sloop van de woning.

Al eerder heeft Kraakgroep de Pijp er bij de woningbouwverenigingen en het stadsdeel op aangedrongen bij sloop de bewoners pas uit te plaatsen als alle plannen helemaal rond zijn, en de procedures verstreken.

Wij hebben deze etages gekraakt om de Dageraad te laten zien dat zij niet zomaar mensen uit hun huis kan zetten, om daarna hetzelfde huis langdurig leeg te laten staan. Ook eisen wij van stadsdeel Oud Zuid te stoppen met het afgeven van woningonttrekking

vergunningen of sloopvergunningen af te geven voordat de bouwplannen zover zijn dat daar ook een vergunning voor afgegeven kan worden

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.