Deelraad in gesprek met gat van bakker.

Vandaag 15 december 1994 had de deelraad ons uitgenodigd voor een gesprek. Meteen kwamen ze met de vraag waarom wij onrechtmatig een stuk grond wat niet van ons is in gebruik hebben genomen. Dat lijkt ons wel duidelijk; met het groeiend tekort aan plekken waar wij “stadsnomaden” een veilig heenkomen kunnen vinden, is het ontoelaatbaar om een stuk grond zo lang braak te laten liggen.  Wij vinden het dan ook domweg belachelijk dat de deelraad een sloopvergunning verleend als er niet eens een afdoende en goedgekeurd bouwplan is ingediend, laat staan een bouwvergunning is. Zoals bekend brengen braakliggende bouwplaatsen in huizen-blokken vaak lange lijsten inbraken in de desbetreffende huizenblok met zich mee. Zo zijn wij dan ook van mening dat het inbraak-preventie plan geen enkele zin heeft als de deelraad (zij zijn tenslotte degenen die sloopvergunningen afgeven) sloop en bouw  niet beter en sneller laten aansluiten. Wij stellen de deelraad  dan ook medeverantwoordelijk aan het steigen van de criminaliteit  in zogenoemde sloopblokken..

De daarop volgende vraag was of we een afspraak konden maken wanneer wij het Gat van Bakker vrijwillig gingen verlaten. Hieruit blijkt voor ons alleen maar dat de deelraad niet eens de moeite had genomen echt naar ons te luisteren. Volgens ons is in voorgaande verhaal al te kennen gegeven dat wij het niet eens zijn met lang braakliggende terreinen en dat we dus ook niet weggaan voordat er een bouwvergunning is en als die afgegeven wordt wij het gat vrijwillig zullen verlaten..

Hierop stelde de deelraad; “Woensdag gaan jullie weg anders sturen we de politie”. Hier kunnen wij alleen maar uit opmaken dat deelraad de pijp geen plek wil bieden aan woonwagenbewoners  ondanks dat die plek er tijdelijk wel is.Zo ziet u wederom een stadsdeel stelling innemen tegen woonwagens, en zo worden wij wederom uit de stad verbannen. Wij vinden dit dan ook discriminatie van de eerste orde, en wij zullen ons dan ook niet uit het gat laten slaan voordat er op korte termijn gebouwd gaat worden..

caravans in de Pijp

Dat voorstel wees de deelraad direct van de hand want de deelraad was nog steeds van mening dat er in de Pijp niet in caravans gewoond kan worden en dat de grond niet van ons is. Toen zagen we ze diep denken om met een nieuw argument op tafel te kunnen komen. O ja…,de grond is net gesaneerd en elke voet die wij er op zetten zou die grond kunnen vervuilen (aldus Amy Koopmanschap van Groen Links). Het is natuurlijk algemeen bekend dat braakliggende bouwplaatsen in een woonwijk na verloop van tijd dichtslibben met afval. Het is ook algemeen bekend dat zich niet alleen beperkt tot patatzakken, maar ook klein chemisch afval (van verfresten tot accu). Daarom zijn wij van mening dat zolang wij daar zitten er in ieder geval mensen zijn die dat ook weer netjes opruimen, want ook wij zijn het gif beu (beu nadat de gemeente ons al jaren alleen daar tolereert waar het gif tot je kuiten komt). Zo willen wij van het voorjaar graag gras zaaien. Zo kwamen we meteen bij de vraag of de deelraad haar medewerking wou verlenen bij het opgraven van de oude riolering zodat wij een wc kunnen bouwen, omdat wij nu genoodzaakt zijn onze sanitaire behoefte op het wijkcentrum te bevredigen.

Waarop de deelraad dat ook van de hand wees waaruit wij alleen maar kunnen opmaken dat deelraad de pijp niet vind dat woonwagenbewoners recht hebben op een wc.

Als laatste hopeloze poging om toch nog met een vasthoudend argument te komen zeiden ze dat Bakker zou zeggen dat hij niet verder kan met het ontwikkelen van een bouwplan omdat er krakers op de bouwplaats zitten. Wij kennen Bakker goed genoeg om te weten dat hij er totaal geen probleem mee heeft om mensen van hun woning te beroven; hij spendeert daar tenslotte de helft van zijn tijd mee. En Voor zover als wij weten zitten architecten en projectontwikkelaars in een warm droog kantoor en niet in een sompig gat. Dus zitten wij ook hier niet in de weg. Wederom zei het stadsdeel dat wij vertragend zullen werken, wat natuurlijk niet waar is. Het vertragende element is natuurlijk gewoon de vraag wie gaat er hoeveel poen inpompen en wie gaat er hoeveel poen uitslepen.

Aangezien de deelraad ons alleen heeft gezegd dat als wij woensdag niet weg gaan zij de politie op ons afstuurt, moeten we daar maar op wachten. Wij begr_pen dit niet helemaal, want de smeris kan ook niet veel meer als ons vragen of wij weg willen gaan. Wij zullen de smeris dan ook vragen om terug te komen als er een bouwvergunning is afgegeven. Verder wachten wij af of de deelraad een juridische procedure zal starten, die overigens helemaal niet nodig is omdat wij al hadden aangegeven dat wij weg gaan als de bouwvergunning is afgegeven.

Gegroet zijt gij die in huizen woont

SWOMP.

This entry was posted in SWOMP-1994. Bookmark the permalink.