EINDELIJK HET UITKUISEN BAKKERS GAT…

18 Januari 1995

Op 10-1-1995 kregen wij van afdeling juridische zaken een aanschrijven (dat is een soort ontruimingsvonnis van de deelraad door middel van bestuursdwang) tot het staken van gebruik van SWOMP. In deze aanschrijving stellen zij ons in de gelegenheid met ons hele hebben en houden voor 17-1-1995 vrijwillig te zijn vertrokken. Zo niet dan zullen zij op 19-1-1995 overgaan tot het doen verwijderen van ons hele hebben en houden. Dit beargumenteerden zij met een aantal artikelen en bepalingen zoals:

-artikel 27 v/d kampeerwet: Het is verboden met campeermiddelen buiten een camping te staan. Hiermee suggereert de deelraad dat wij op vakantie in de Pijp zijn, waarmee ze dus nog steeds ontkennen dat je in een wagen of caravan permanent kunt wonen. Dit is natuurlijk onzin, en wij voelen ons dan ook in ons bestaansrecht aangevallen.

-artikel 2.20 lid 1 van de a.p.v. uit 1994: Het is verboden op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, etc. en dat als slaapplaats te gebruiken. Wederom wordt er gesteld dat je in een caravan alleen kunt slapen terwijl wij de  caravans gebruiken als woningen. Dat aan de weg staan is natuurlijk bull-shit want wij staan op een omsloten terrein.

-artikel 8.2 v/d a.p.v. 1994: Het is verboden zonder vergunning stoffen of voorwerpen aan, op, in of boven de weg te plaatsen, aan te brengen, te hebben of te storten. Dit is dus een nog vagere omschrijving van het vorige artikel en hieruit blijkt alleen dat de deelraad er ook niet helemaal zeker is dat we aan de weg staan en hebben dus aan één zo’n artikel niet genoeg.

Na deze onzin begonnen zij met de beargumentatie hoe zij tot deze beslissing tot ontruiming zijn gekomen.

-De Pijp zou als een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland geen plaats kunnen bieden voor zogenoemde “SLOAP” -Spaces left over before or after planning -. Wij hebben gelijk na de kraak al aangegeven dat wij weg zullen gaan als er aan de geplande nieuwbouw begonnen wordt. Wij willen 1 week van tevoren ingelicht worden om dan het terrein weer leeg op te  kunnen leveren.

-Er de vrees zou bestaan dat het gedogen van ons uitnodigend zou werken voor andere woonwagen- en caravanbewoners die de andere slooplokaties in de Pijp in gebruik zouden kunnen gaan nemen.

Hieruit blijkt al dat de deelraad toch wel een probleem heeft met het overschot aan bouwgaten. Wij zien dan ook geen enkel probleem als deze gaten in gebruik worden genomen. Zoals wij al eerder hebben aangegeven verhoogt bewoning van deze gaten de veiligheid van het huizenblok waar dat gat is ingeslagen. De achterkant van huizen zijn in de meeste gevallen minder goed beveiligd tegen inbraak. Het is dan ook algemeen bekend dat het inbraakgehalte in een woonblok waar een gat ingeslagen is vaak enorm stijgt. Ook zal bewoning van de gaten de illegale vuilstortingen op de soms net gesaneerde grond kunnen voorkomen.

-Er op 8 mei 1994 een bouwvergunning is afgegeven. Wij zijn hier inderdaad van onder de indruk omdat dit tot dusver altijd is ontkent en als dat inderdaad zo is waarom er dan nog niet begonnen is met bouwen.

Wij zijn dan ook (met behulp van onze advocaat) tegen deze aanschrijving in beroep gegaan. Omdat een bezwaar geen schorsende werking heeft, dat wil zeggen dat de bezwarenprocudure niet de ontruiming tegenhoud, hebben wij bij de president van de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. Zo’n voorlopige voorziening geeft dus uitstel van ontruiming tot de bezwarenprocudure afgerond is.

Aanstaande maandag 23 januari is er om 14.00 uur een hoorzitting over het bezwaarschrift. Hier zullen wij ons bezwaar toelichten.

Deelraads kantoor de Pijp; Karel du Jardinstraat 65

Dinsdag 31 januari behandelt de president van de rechtbank, afdeling bestuursrecht onze aanvraag voor een voorlopige voorziening. Het stadsdeel heeft toegezegd niet te zullen ontruimen voor die behandeling, wel zullen zei de president vragen op te schieten en de zaak eerder te behandelen.

Parnassusweg 226, Toren C

Vol verwachting klopt ons hart

SWOMP

This entry was posted in SWOMP-1994. Bookmark the permalink.