GERARD BAKKER IS DE LOOZER

20.12.2005

De eerste slag tussen projectontwikkelaar Gerard W. Bakker en zijn huurders aan de Henrick de Keijserstraat is gewonnen door de huurders. De Kantonrechter oordeelde hedenmiddag dat Bakker onvoldoende heeft aangetoond “dat renovatie onvermijdelijk is, dat verkoop onontkoombaar is en dat de belangen van Rasto dienen te prevaleren boven die van de zittende huurders.”

Bakker spande het Kort Geding vorig week aan, nadat hij gedurende vier jaar gepoogd had een twintigtal huurders tegen hun zin uit te plaatsen, om vervolgens hun woningen samen te voegen, luxe te renoveren en te verkopen. Veertig andere huurders vertrokken eerder vrijwillig.

De rechter oordeelt echter, dat de wens tot verkoop in dit geval geen ‘dringend eigen gebruik’ kan opleveren omdat de verkoop van de woningen van meet of aan voorop heeft gestaan. Bakker gebruikt de renovatieplannen als afgeleid doel om de verkoop te kunnen realiseren. Ook heeft bakker onvoldoende aangetoond dat er geen alternatieven mogelijk zijn, bijvoorbeeld deels koopwoningen en deels huurwoningen. De huurders hebben jarenlang op een dergelijk alternatief aangedrongen, maar Bakker wees dit steeds af.

Het standpunt van Bakker, dat hij aan het project in de Henrick de Keijserstraat is begonnen op aangeven van het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, vond eveneens geen gehoor bij de rechter. “Rasto beroept zich er nog op dat zij met haar plannen als het ware de verlengde arm van het stadsdeel is […]. Het is evenwel eigen initiatief van Rasto geweest om tot aankoop over te gaan. […] Het stadsdeel heeft in elk geval in een latere fase juist aangegeven […] dat er van wordt uitgegaan dat bewoners niet tegen hun wil zullen worden uitgeplaatst”.

De uitspraak van de Kantonrechter heeft tot blijde reacties geleid bij de bewoners van de Henrick de Keijserstraat, van wie er sommige al meer dan veertig jaar wonen. De uitspraak blijkt echter niet het einde aan de onzekerheid: de project-ontwikkelaar heeft aangekondigd in Hoger Beroep te gaan.

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.