Het verloop van de herkraak

Tijdens de herkraak is de van Ostadestraat richting F. Bol met een hek en wat stijgermateriaal afgezet. Op de kruising van Ostadestraat met de 1e van der Helststraat zijn ookbarricades opgeworpen. Ook zijn er wat stenen uit de staat getrokken. het door ons gecrieerde werkgebied bleef tijdens de hele actie voor het verkeer afgesloten. De platte petten is duidelijk gemaakt op (gooi) afstand te blijven. Behalve de nieuwe buurtregisseur deden ze dat ook; hij moest zo hoognodig de grenzen gaan verkennen en is daarvoor flink met wat waterballonen bekogeld. Toen de eerste paar verfbommen werden gegooid hield hij het voor gezien en droop af.

De smeriswoordvoerder (met helm en bivak), ging aan de hoogste pief duidelijk maken dat het niet de bedoeling was om te rellen (maar dat dat uiteraard kon als het moest) en dat men vooral wil blijven wonen en dat alles netjes zou worden opgeruimd als de politie vertrok.

Wel werd er een hele hoop smeris in de buurt verzameld en de 1e van der Helsstraat werdt bij de Ceintuurbaan met een lintje afgezet. In de tussentijd werden onderdelen van de steiger voor het pand gebruikt om meer barricades in elkaar de knutselen en daarmee de straten af te zetten.

De smeris ging ruim een uur druk overleggen. Daarna werd de smeriswoordvoerder medegedeeld dat men vooral de straat vrij wilde hebben en al besloten had ‘dat er vanavond niet ontruimd word’. Na een kort overleg is toen besloten de barricades maar weer af te breken en te beginnen het pand weer bewoonbaar te maken. Tot nu aan heeft de smeris hun woord gehouden en wij wonen nog!

De Amsterdamse krakers wijken niet voor de georganiseerde criminaliteit en hun corrupte vrienden in de gemeentepolitiek!

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.