HUURDERS ‘BAKKER-PANDEN’ VOOR DE RECHTER

Na ruim vier jaar is het zover: de bewoners van de zgn. ‘Bakker-panden’ aan de Henrick de Keijserstraat in Amsterdam moeten voor de rechter verschijnen. Projectontwikkelaar G.W. Bakker eist ontruiming binnen 10 dagen: hij wil de woningen verbouwen tot luxe koopappartementen en de huurders moeten daarvoor wijken.

Bakker kocht het complex in 1999 voor een bodemprijs op de Amsterdamse huizenveiling. In november 2001 riep hij de huurders van de 64 woningen bijeen en kondigde aan dat hij de woningen wilde verbouwen en samenvoegen tot 32 koopappartementen. Alle huurders moesten daarom vertrekken.

Het verzet tegen de plannen was direct groot. Veel huurders wonen al zeer lang in de straat, sommigen meer dan veertig jaar. Zij weigeren te vertrekken. De kwestie heeft tot felle debatten geleid in de stadsdeelraad Amsterdam Oud-Zuid. De politiek kreeg het verwijt dat haar volkshuisvestelijk beleid (méér koopwoningen en minder huurwoningen in de wijk De Pijp) leidt tot het gedwongen vertrek van huurders.

De projectontwikkelaar had echter een lange adem. Gedurende vier jaar wachtte hij af. Intussen weigerde hij met de bewoners tot een compromis te komen. Sommige bewoners wachtten niet tot een juridische procedure. Zij vonden andere woonruimte en vertrokken vrijwillig. Woningen kwamen leeg en aan het onderhoud werd nauwelijks meer iets gedaan. Nog meer bewoners vertrokken. Totdat er uiteindelijk een twintigtal bewoners over bleef. Deze laatste bewoners moeten nu voor de rechter verschijnen.

Opmerkelijk is dat Bakker de ontruiming in Kort Geding vordert. Deze verkorte procedure wordt doorgaans ingezet als de rechter op grond van de bekende feiten snel tot een beslissing kan komen. Deze kwestie is echter juridisch gecompliceerd: Bakker doet een beroep op ‘dringend eigen gebruik’, terwijl het uiterst twijfelachtig is of die ontbindingsgrond zich hier voordoet. De bewoners verdenken Bakker ervan het juridische traject bewust te verlengen, in de hoop dat onder de druk van een onzekere toekomst nog meer huurders alsnog uit zichzelf vertrekken.

De ophanden zijnde rechtszaak leidt tot grote beroering in het stadsdeel. Het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid, waarbij ondermeer de Huurteams en de Woonspreekuren zijn aangesloten, krijgt sinds de ‘Bakker-kwestie’ flink meer vragen van huurders over hun rechtspositie. De deelraadspartij Vereniging Oud-Zuid heeft in een huis-aan-huis pamflet buurtbewoners opgeroepen massaal de rechtszaak bij te wonen. De Huurdersvereniging De Pijp heeft een ‘Sociaal Manifest tegen Gedwongen Verhuizingen’ verspreid, dat door tal van maatschappelijke buurtorganisaties in ondertekend.

Intussen staan de woningen reeds te koop aangeboden op het internet ( http://www.era.nl/objecten/details.php?object=24547B32223). Het project krijgt de veelzeggende naam ‘De Bekrooning’ en wordt volgens Bakker begin 2006 opgeleverd.

Het Kort Geding vindt plaats op maandag 12 december 2005 om 10.00 uur, Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220.

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.