Ontruiming dreigt voor de Bakkerblokken

Op zondag 15 februari jl. hebben wij, Kraakgroep de Pijp i.s.m. Werkgroep Wonen de Pijp, zes woningen in de beruchte Bakkerblokken aan de Henrick de Keyserstraat gekraakt. Deze actie is een reactie op de manier waarop door zowel eigenaar G.W.Bakker als de gemeente met de woningen en rechten van de huurders wordt omgegaan. Omdat de woningen nog maar kort leeg stonden, dreigt de officier van justitie met ontruiming. Dit ondanks dat het niet duidelijk is of Bakker zijn plannen kan uitvoeren, en als hij dat wel kan, het nog heel lang duurt voordat hij echt kan beginnen. Als deze woningen enkel worden ontruimd omdat ze nog geen jaar leeg stonden, zal er dus ontruimd worden voor leegstand. Het zou niet in het belang van de huurders zijn, die zijn overwegend blij met deze nieuwe inpuls. Zij voeren immers al jaren een uitputingsslag om hun woning te behouden. Het zou ook niet in het belang van de buurt zijn, velen verzetten zich al langer tegen de leegstand en de uitverkoop van de sociale woningvoorraad. Het zou enkel in het belang zijn van een speculant, die door leegstand en verloedering de huurders steeds minder woongerief verschaft.

De panden zijn enkele jaren geleden door de speculant GW Bakker aangekocht. Hij wil van de 60 sociale huurwoningen 34 koopwoningen maken. De huurders die niet willen of kunnen kopen moeten er dus uit. Bakker gebruikt hiervoor alle mogelijke middelen. Onderhoudsgebreken worden niet verholpen, er wordt de huurders onjuiste informatie verstrekt en er word gedreigt met een gerechtelijke procedure om hen er uit te krijgen. Al ruim twee jaar plaatst Bakker tijdelijke huurders in de woningen die leegkomen. Tijdelijke huurders kunnen geen bezwaar maken tegen de plannen en verzwakken de rechtspositie van de vaste huurders. Tegen afgifte van tijdelijke verhuurvergunningen kan geen bezwaar gemaakt worden. Er werden door de Dienst Wonen al tijdelijke verhuur vergunningen verstrekt toen de plannen nog niet eens koncreet waren. Dat is tegen de regels.

Door het huidige beleid om een groot deel van de woningen uit de sociale voorraad te verkopen is er in Amsterdam heel veel leegstand. Veel van deze leegstand wordt verhuld door kraakwacht en tijdelijke huurders. Er is zo een schaduw distributie ontstaan waarvan de omvang niet bekend is. Wij zien dit als grote dreiging voor de reguliere distributie. Door de economische omstandigheden groeit de vraag in de sociale huur sectoren. Omdat het huidige verkoopbeleid gewoon wordt voortgezet, word de druk op de reguliere distributie steeds groter. Een schaduw distributie voert deze druk verder op.

Bakker voldoet niet aan de regels en krijgt geen verlenging van de vergunningen. Hierdoor kwamen enkele woningen leeg te staan. Als kraakgroep zijn we hier snel op in gesprongen en hebben deze woningen gekraakt. Dit om onze strijd tegen de uitverkoop van de sociale woningvoorraad voort te zetten en de strijd die de huurders leveren met Bakker te versterken.

De panden zijn gekraakt uit protest tegen het beleid van Bakker en uit protest tegen de te verwachten jarenlange leegstand in de toekomst. Het was nooit de bedoeling van de leegstandswet geweest om een eigenaar het recht op een jaar leegstand te geven. Bakker al helemaal niet.

Als er inderdaad ontruimd zou worden om het jaar legale leegstand vol te maken, zou het over een aantal maanden herkraakt worden en er is nog steeds geen oplossing van het werkelijke probleem. De Officier van Justitie kan de zaak seponeren als dit in het algemene belang is. De burgemeester kan beslissen niet tot ontruiming over te gaan en tegelijkertijd druk op Bakker uitoefenen om de woningen weer normaal te gaan verhuren. Dat is wat wij willen bereiken, dat is wat de bewoners willen bereiken.

Kraakgroep de Pijp

Werkgroep Wonen de Pijp

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.