Steunbetuiging voor de krakers Bakkerblokken gevraagd

Op zondag 15 februari 2004 heeft Kraakgroep de Pijp i.s.m. Werkgroep Wonen de Pijp 6 woningen in en rondom de H de Keijzerstraat gekraakt. Dit als protest tegen de voorgenomen verkoop van deze sociale huurwoningen. Omdat er voor de woningen geen tijdelijke verhuur kontrakten meer worden afgegeven stonden deze 6 woningen leeg. Ze stonden echter nog geen jaar leeg en mochten dus officieel niet gekraakt worden. Wij zijn echter van mening dat het niet te billijken is dat de woningen zo lang leeg moeten staan, wetende dat de eigenaar er niets mee gaat doen. Wij vragen u dan ook de onderstaande steunbetuiging volledig in te vullen en langs te brengen op het informatiepunt wat we hebben ingericht op het Henrick de Keijzerplein 5 eerste verdieping of te mailen naar molli@squat.net. U kunt eronder met uw eigen woorden nog een motivatie geven.

Bij deze wil ik;

Naam…………………………………………………..

Adres…………………………………………………..

Woonplaats……………………………………………

Handtekening………………………………………….

Mijn steun betuigen aan de krakers in de Bakkerblokken in en rondom de Henrick de Keijzerstraat.

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.