Oproep voor protesttocht tegen de plannen van G.W. Bakker

zaterdag 18 februari 14.00 van der Helstplein

Zaterdag 18 februari organiseren de krakers en huurders van de Bakker-blokken samen een protesttocht door de buurt om aandacht vragen voor de situatie in de Bakker-blokken. De huurders van deze panden, gelegen rond de Henrick de Keijserstraat, zijn al jaren in conflict met speculant G.W. Bakker. Bakker wil de huurders hun woning uit zetten om de huidige 60 sociale huurwoningen tot 34 luxe koopappartementen om te bouwen. Niet alle huurders kunnen of willen vertrekken. Ter ondersteuning van de huurders heeft kraakgroep de Pijp in februari 2004 zeven etages in de Bakker-blokken gekraakt.

Bakker is inmiddels  al vier jaar bezig om deze woningen leeg te krijgen. Om dit te bespoedigen verstrekt hij onjuiste informatie om de bewoners onder druk te zetten en probeert hij bewoners en stadsdeelbestuur tegen elkaar uit te spelen. Er zijn nu nog ongeveer 20 vaste huurders over die weigeren te vertrekken. Via een kortgeding heeft hij geprobeerd de laatste huurders tegen hun wil uit te laten plaatsen. De rechter heeft Bakker in het ongelijk gesteld omdat hij onvoldoende heeft kunnen aantonen dat renovatie en verkoop onvermijdelijk zijn.  .

Bakker heeft inmiddels hoger beroep tegen de uitspraak aangetekend en heeft aangegeven desnoods tot aan de Hoge Raad door te willen procederen. De huurders blijven hierdoor in hun onzekere positie zitten. Deze onzekerheid is voor 40 huurders al aanleiding geweest om de strijd op te geven en te verhuizen. Hun huizen zijn inmiddels door tijdelijke huurders betrokken. Deze tijdelijke huurders hebben geen rechten in dit soort procedures waardoor de positie van de vaste huurders wordt uitgehold. Het plaatsen van tijdelijke huurders is bovendien misbruik maken van de woningnood en de slachtoffers daarvan.

Wij eisen dat G.W. Bakker afziet van zijn plannen, de woningen direct opknapt, weer in de verhuur doet en de tijdelijke huurders een normaal huurcontract voor onbepaalde tijd verschaft. Om onze eisen kracht bij te organiseren wij een protesttocht door de buurt. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari, 14.00 uur op het van der Helstplein. Bij deze willen wij u vragen ook te komen en mee te lopen tegen de plannen van Bakker. Dit is de zoveelste keer dat huurders plaats moeten maken voor het grote geld. Dit zou u ook kunnen overkomen.

Wij gaan hier niet in mee, en u ?!

De krakers en huurders van de Bakker-blokken

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.