Praatje KSU SASHA demo

Deze tekst is door kraakspreekuur de Pijp ingesproken op de SASH-Amsterdam demonstratie tegen de uitverkoop van de sociale woningvoorraad.

Hallo, ik spreek namens Werkgroep Wonen de Pijp en kraakspreekuur Pijp/Rivierenbuurt.

Als krakers hebben wij een goed zicht op de leegstand en het verdwijnen van de sociale huurwoningen. Mensen gaan kraken omdat ze via de reguliere weg geen betaalbare huurwoning kunnen vinden. Kraken is geen probleem, kraken is een oplossing. Vaak zien wij dat eigenaren na de kraak opeens plannen hebben en echt wat willen doen tegen leegstand en dergelijke. We maken dingen openbaar en stellen problemen aan de kaak. Leegstand is in tijden van woningnood altijd een misstand.

Ondanks de niet aflatende woningnood groeit de leegstand de laatste jaren enorm. De overheid wil meer mensen met eigen huizen bezit, en denkt dit te bereiken door verkoop van een deel van de sociale voorraad. Door de hoge huizenprijzen zijn er maar weinig mensen die durven of kunnen kopen, zeker met het oog op de economische vooruitzichten en de plannen van een nieuw kabinet Balkenende.

De woningen uit de sociale huursector die in de verkoop gaan, blijven leegstaan nadat de laatste huurders eruit zijn. Krakers springen op deze situatie in en geven daarmee een duidelijk signaal af. Er wordt de laatste jaren dan ook weer meer gekraakt, en er worden ook directe eisen gesteld aan deelraden en gemeenteraadsleden en de eigenaren; Woningen die te lang leegstaan zouden naar ons idee gevorderd moeten worden en terugvloeien in de sociale huurwoningvoorraad.

Afgelopen december en januari hebben wij 10 woningen van woningbouwvereniging De Dageraad bezet. Dit waren woningen die leeg stonden ten behoeve van verkoop. Door de hoge prijzen werden ze niet verkocht en stonden al geruime tijd leeg. Onze eis was dat ze weer in de sociale verhuur gingen. Uiteindelijk hebben wij de bezetting gestaakt, en de sleutels overhandig aan de leden van de commissie wonen van het stadsdeel, met de eis dat zij na langdurige leegstand zouden vorderen. Door de druk die er op deze woningen lag zijn er ondertussen een aantal weer verhuurd.

Ook particuliere eigenaren springen in op het verkoop beleid dat is ingezet door de overheid. Project ontwikkelaars kopen hele blokken sociale huurwoningen op, om er door middel van samenvoegingen grotere dure koopwoningen van te maken. Een voorbeeld hiervan is G.W. Bakker. Deze heeft in de Pijp woningen aan de Hendrik de Keijserstraat gekocht. Hij dreigt huurders doormiddel van juridische trucjes gedwongen uit te plaatsen. Dit om er luxe koopappartementen te realiseren en deze voor hoge prijzen te verkopen. Het grootste deel van de huurders heeft al aangegeven niet te willen of kunnen kopen en zullen dan ook gedwongen moeten verhuizen als hij zijn plannetje door kan drukken. In de woningen die leegkomen worden nu al kraakwachten geplaatst. Deze woningen zijn dus al onttrokken aan de sociale huurvoorraad.

Overal in de buurt staan woningen te koop. Om kraken te verkomen worden er vaak kraakwachten in deze woningen geplaatst. Kraakwachten plaatsen is eigelijk het verschuilen van de leegstand. In praktijk hebben deze bewoners, veelal studenten, nog minder rechten als een kraker. Met een tijdelijk huurcontract bouw je geen rechten op, je moet wel hoge huren betalen, krijgt vaak een opzegtermijn van minder dan twee weken, zonder dat je enige zekerheid hebt waneer dat is en of er iets anders aangeboden wordt. Feitelijk is het dus misbruik maken van de positie waarin de slachtoffers van de woningnood verkeren. Huurrechten worden aan de kant gezet voor de uitvoering van het door de overheid ingezette beleid.

Dan zijn er ook nog verschillende panden in de buurt die al jaren in verbouwing zijn. Nadat de huurders er uit zijn worden de woningen totaal uitgesloopt en onbewoonbaar gemaakt, wat ze ook wel bouwrijp maken noemen, om dan tot de conclusie te komen dat de plannen niet rond zijn, er gif in de grond zit, het geld op is of dat verkrotting uiteindelijk meer zal opleveren. Meerdere malen hebben wij het stadsdeel gewezen op dit soort situaties, en hun op hun verantwoordelijkheden proberen te drukken. Elke actie van hun kant bleef uit.

Afgelopen zaterdag hebben wij een woning aan de Govert Flinckstraat 122 gevorderd. Deze woning was al twee jaar onbewoonbaar verklaard door bouw en woningtoezicht. Deze woning hadden wij afgelopen december ook al eens gekraakt, waarna wij door bouw en woningtoezicht ontruimd dreigden te worden. Wij hebben de woning toen vrijwillig verlaten met de afspraak dat zij de woning zouden vorderen en op kosten van de eigenaar zouden opknappen. Een half jaar later was er feitelijk nog niets gebeurt, en hebben wij het heft in eigen handen genomen, en het zelf maar gevorderd. Momenteel zijn we bezig deze woning volledig op te knappen.

We hebben hier proberen uit te leggen dat kraakacties soms een zinvolle oplossing kunnen bieden. Door kraken vinden mensen wekelijks  onderdak en kraakacties maken zichtbaar wat er in de buurt aan de hand is. Meer informatie is te vinden bij de kraakspreekuren en op www.squat.net. Hier zijn ook kraakhandleidingen in verschillende talen verkrijgbaar.

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.