Stadsdeel en criminelen twee handen op een buik.

Op de dag dat het “Hingst” pand aan de van Ostadestraat 137 in de Amsterdamse Pijp ontruimd werd door een overmacht aan Politie, kwam het Stadsdeel Oud Zuid met antwoorden op de vragen die er aan hen gesteld waren over dit pand en ander crimineel vastgoed in de Pijp. Het Stadsdeel stelt dat er door het College van Burgemeester en Wethouders geen beleidslijn Bibob-bouwvergunningen is vastgesteld, waardoor het stadsdeel ook geen beleidslijn heeft. En dan wordt het makkelijk voor ze hè, geen beleid is geen verantwoordelijkheid.

Zo stelt het Stadsdeel dat ze geen bouwvergunning kan weigeren op grond van artikel 44a Woningwet in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur, wederom door het ontbreken van een gemeentelijke beleidslijn.

Wij vinden dit vreemd omdat Stadsdeel Oost op 03-01-06 de bouwvergunning voor het pand aan de Pretoriusstraat 28 heeft ingetrokken op basis van de wet Bibob. (zie: http://www.parool.nl/nieuws/2006/JAN/18/ams2.html of http://www.indymedia.nl/nl/2006/01/33625.shtml )

Hier lijkt het, waar een wil is, is een weg.

Met een beetje goede wil is een stadsdeel dus wel degelijk bij machte vastgoedcriminaliteit aan te pakken. Dat het aan deze wil ontbreekt, blijkt uit de antwoorden van het stadsdeel. De Wethouder Wonen in het Stadsdeel is van de vastgoedpartij VVD en zal dus wel een direct belang hebben bij het ontbreken van een beleidslijn Bibob-bouwvergunningen. Uit de antwoorden die het Stadsdeel geeft blijkt niets van enige wil om een beleidslijn vast te stellen, en dus geeft het Stadsdeel doelbewust criminelen vrij spel in onze buurt. Het stadsdeel heeft zelfs actief meegewerkt om het pand ontruimd te krijgen en over te dragen aan de criminele vastgoedhandelaren.

Het Stadsdeel heeft hier laten zien dat het niet bereid is op te treden tegen criminelen die met drugsgelden de buurt aan het opkopen zijn. Bij nader onderzoek naar vastgoed wat in handen is van criminelen en hun stromannetjes, blijkt dat er nog veel meer speelt in onze buurt. Het Stadsdeel zegt geen inzicht te hebben noch te houden op particuliere onroerend goed- transacties. Ze heeft geen idee hoe dit in praktijk zou moeten worden uitgevoerd, en ziet daarbij geen rol voor het Stadsdeel. Uit de antwoorden blijkt echter dat als het stadsdeel op de hoogte wordt gebracht van witwaspraktijken niet bereid is hiertegen op te treden.

Wij zullen het hier niet bij laten zitten en zullen er bij de Stadsdeelraad, de Gemeenteraad en het College van B&w op aandringen deze beleidslijn Bibob-bouwvergunningen op zo’n kort mogelijke termijn vast te stellen. Wij eisen van Stadsdeel Oud Zuid  dat in de periode dat er gewerkt word aan de beleidslijn Bibob-bouwvergunningen Oud Zuid er geen vergunningen worden afgegeven of in behandeling worden genomen voor het pand aan de van Ostadestraat 137. Wij pleiten ervoor dat reeds verleende vergunningen worden ingetrokken indien zij blijken te zijn verleend aan criminelen. In dit kader eisen wij dan ook allereerst een integriteitonderzoek naar H.J.R. Horn en zijn bedrijven.

Criminelen de Pijp uit !!!

Kraakgroep de Pijp

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.