29-03-06 Buurtbrief na ontruiming

Beste buren,

Dinsdag 21 maart is het kraakpand op de van Ostadestraat 137 met groot machtsvertoon door de ME ontruimd. De eigenaar van het pand is Cassius Vastgoed BV welke het pand met bemiddeling van de geliquideerde advocaat Evert Hingst gekocht heeft. De eigenaar van Cassius Vastgoed BV is inmiddels veroordeeld wegens het witwassen van drugsgelden en er is beslag gelegd op dit en drie andere panden. Tot onze verbazing blijkt er echter nog iemand betrokken te zijn bij de vier in beslag genomen panden. Na de kraak treedt de projectontwikkelaar H.J.R. Horn naar voren als zijnde de eigenaar/gerechtigde van het pand. Een vreemde constructie aangezien hij de vorige eigenaar is van twee van de vier in beslag genomen panden. Bovendien staan de vergunningen die voor de panden afgegeven zijn allemaal op zijn naam. Voor ons reden om grote vraagtekens te zetten bij de integriteit van de heer Horn.

Het stadsdeel doet alsof zij hier machteloos tegenover staat. Volgens de wet Bevordering IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB) is het stadsdeel gemachtigd bouwvergunningen in te trekken als zij twijfelt aan de integriteit van de eigenaar. Zij weigeren dit echter te doen omdat hierover geen beleidslijn opgesteld zou zijn vanuit de Centrale Stad. Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer heeft deze wet echter al wel gebruikt voor het intrekken van vergunningen. Dit stadsdeel zag zich kennelijk niet belemmerd in de uitvoer van de wet door het ontbreken van een stedelijke beleidslijn. Voor ons is het dan ook duidelijk dat er hier eerder sprake is van onwil dan onmacht vanuit het stadsdeel. Wij eisen daarom dat het stadsdeel openbaarheid van zaken geeft en een integriteitonderzoek opstart naar de heer H.J.R. Horn. Als hieruit blijkt dat de vergunningen aan criminelen zijn verleend moeten deze onmiddellijk worden ingetrokken.

Ondertussen zijn wij op straat gezet en zal u voorlopig tegen een dichtgetimmerd pand aan blijven kijken. Er is namelijk niemand is die iets met het pand kan doen. Op dit moment lopen er rechtzaken tegen de eigenaar waardoor er niets met het pand zal gebeuren. OP dit moment in Horn de enige belanghebbende die nog niet is gearresteerd of geliquideerd.  Ons lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat hij geld steekt in de verbouwing van een pand dat niet van hem is en dat hoogst waarschijnlijk door de gemeenschap geconfisqueerd gaat worden. Kennelijk heeft het stadsdeel liever dat het pand langzaam verkrot tenbehoeve van de vastgoed maffia dan dat het dient als onderdak voor jongeren die anders op straat staan.

Het was voor ons duidelijk dat er ontruimd zou gaan worden ten behoeve van vastgoedmaffia en leegstand. Voor ons reden om het pand niet vrijwillig te verlaten. Op deze manier wilden wij de publieke aandacht op deze misstanden vestigen en laten zien dat wij in tegenstelling tot de gemeente niet wijken voor de vastgoedmaffia. Wij hopen dat u niet al te veel overlast heeft gehad van de ontruiming en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rond het pand.

Vriendelijke groet,

De voormalige bewoners van de Ostadestraat 137

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.