Tentenactie in de Stopera.

Amsterdam 01-04-2005

Vandaag, 1 april 2005 hebben wij, actiegroep Woonstrijd!, onze tenten in de Stopera opgezet om onze zorgen over de gevolgen van de huurplannen van minister Dekker en de motie van tweede kamerlid Sterk zichtbaar te maken. Deze actie is de aftrap van de woon-actieweken die actiegroep woonstrijd! de komende weken in verschillende Nederlandse gemeentes gaat voeren, om zo deze gemeentes er toe te bewegen snel in actie te komen tegen de plannen.

Minister Dekker van Volkshuisvesting heeft onlangs haar nieuwe huurbeleid gepresenteerd. Om de bouw van meer woningen te stimuleren moeten de huurprijzen van ca. 600.000 woningen vrijgegeven worden. Gedwongen verhuizing van mensen die de enorme huurverhoging niet kunnen opbrengen word niet uitgesloten.Tegelijkertijd word er in de kamer een motie van CDA kamerlid Mirjam Sterk behandeld die het kraken van woningen moet verbieden. De kamer vindt echter dat eerst de leegstand aangepakt moet worden. Het voorstel waar nu aan gewerkt word, is het makkelijker maken van tijdelijke verhuur.

Beide voorstellen zijn een directe aanval op de huurbescherming. Bij uitvoering van de plannen zullen de lage en middeninkomens het steeds moeilijker krijgen bij het vinden van een passende woning. Er zijn nu al wachtlijsten van 10 jaar en langer. Na het vrijgeven van de huur van 600.000 woningen zal de druk op de sociale woningmarkt nog meer toenemen. Al jaren worden er woningen uit de sociale woningvoorraad verkocht waardoor het aanbod steeds kleiner word. Door de hoge huizenprijs is kopen voor veel midden inkomens geen optie. Nu al worden te koop staande voormalige sociale huurwoningen tijdelijk verhuurd om leegstand te verdoezelen.

De combinatie van de plannen zal er toe kunnen lijden dat veel eigenaren de huur zo hoog mogelijk zullen opschroeven. Tot er een huurder is gevonden die de hoge prijs kan betalen zal de woning tijdelijk verhuurd worden aan de minder draagkrachtigen. De toch al zwakke positie van de woningzoekende zal verder verzwakken en velen zullen een contract van tijdelijke aard moeten aangaan om in hun directe woningbehoefte te voorzien. Ook in het tijdelijke woningcircuit zal het maximum besteedbare een belangrijke rol gaan spelen in de kans op een woning. De zekerheid over de duur van bewoning en de kans op vervangende huisvesting wordt hen afgepakt. Bij het niet vinden van een woning, al dan niet van tijdelijke aard, zal een deel van de woningzoekenden misschien wel aangewezen worden op een tent.

De strakke regelgeving om nieuwbouw te realiseren is het grootste probleem waar de corporaties en projectontwikkelaars op vastlopen. De financiƫle stimulans die de liberalisatie moet bewerkstelligen zal niets aan dit probleem veranderen, het geschatte gezamenlijke vermogen van de woningcorporaties is nu al 15 miljard euro. Ook het oprekken van de regelgeving omtrent tijdelijke verhuur is overbodig. Gemeentes hebben al werktuigen om langdurige leegstand tegen te gaan. Ze moeten deze alleen een keer gaan gebruiken.

De wethouder volkshuisvesting van de gemeente Amsterdam, Duco Stadig, heeft dan wel zijn bezorgdheid uitgesproken over de plannen van minister Dekker en gedreigd het splitsingsbeleid op te schorten, maar voegt niet de daad bij het woord. Er worden nog steeds aanvragen voor vergunningen tot splitsing in behandeling genomen en afgegeven. Verder blijft elke actie uit.

Wij eisen van de gemeente Amsterdam dat zij zich niet alleen uitspreekt tegen de plannen maar daar ook daden aan verbindt. Ze moet een brandbrief sturen namens de gemeenteraad van Amsterdam waarin ze niet alleen haar bezorgdheid uitspreekt maar er ook consequenties aan verbind. De politici moeten druk uitoefenen op hun partij om zich tegen deze plannen te verzetten. Het splitsingsbeleid moet per direct worden stopgezet in alle stadsdelen. Ook van andere gemeentes eisen wij een duidelijk protest tegen de plannen.

Actiegroep Woonstrijd

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.