Volksterras Heinekenplein.

Op zaterdag 15 mei om 14.00 uur organiseert het Comité tegen Vertrutting en Apathie haar eerste Volksterras op het Heinekenplein. Hiermee wil het Comité de steeds verdere regelgeving en controle van de overheid op het openbare leven aankaarten. Omdat een kleine groep mensen voor overlast en criminaliteit zorgt, worden er maatregelen genomen die de bewegingsvrijheid van de hele bevolking beperken. Onder het mom van ordehandhaving en criminaliteitsbestrijding worden er steeds meer repressieve maatregelen genomen, die het openbare leven van iedereen inperken.

Als voorbeeld voor deze repressie kan het algeheel alcoholverbod worden gezien, dat via de Amsterdamse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in de stad is afgekondigd. Door dit alcoholverbod is het voor mensen met weinig geld vrijwel onmogelijk om een biertje te drinken in het zonnetje. Dit terwijl er door de commerciële terrassen steeds meer van de vrije ruimte wordt ingenomen. Op veel plaatsen waar het een ontmoetingsplek bij uitstek is (Sarphatipark, Gerard Douplein en Heinekenplein), wordt er door de politie opgetreden tegen mensen die zelf meegebrachte alcohol nuttigen. Dit terwijl er op een terras even verderop voor veel geld wel alcohol gedronken mag worden.

Zo zijn er de afgelopen jaren meer en meer repressieve maatregelen genomen. De politie heeft de bevoegdheid gekregen om preventief te fouilleren, er hangen op steeds meer plaatsen in de stad camera´s, er zijn samenscholingsverboden in de stad en er is een hangverbod. Dit alles geeft het idee dat de straat er alleen maar is voor het verplaatsen van punt A naar punt B. Alles op straat wat leuk of spontaan is moet zo veel mogelijk worden gereguleerd en als het even kan commercieel uitgebuit worden. Als dit niet lukt wordt het verboden.

De straat is naar ons idee een ideale plek om mensen te ontmoeten, even bij te praten met de buren, spelletjes te spelen of in het zonnetje te zitten. Door mensen te beperken in wat ze mogen in en op “hun” straat, beperk je ook het idee dat het “hun” straat is.

Wij willen met deze actie laten zien dat rondhangen en een praatje maken onder het genot van een drankje gewoon gezellig is. Een biertje drinken hoeft daarbij niet te leiden tot criminaliteit en overlast. Sterker nog, wij vinden dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is, om te zorgen dat je zelf geen hinderlijk verdrag vertoont of om mensen aan te spreken op hun hinderlijk gedrag. Het repressieve beleid wat nu gevoerd wordt, belemmert mensen in het zelf inrichten van hun vrije ruimte en neemt hen die daardoor zelfs af.

Vrije ruimte is de ruimte die ingevuld moet worden in de vrijheid van het samenleven!

Comité tegen Vertrutting en Apathie

Kijk hier voor een aflevering van Premtime “Daklozen voor de rechter”

over straffen die daklozen krijgen voor rondhangen

asf*breedband of asf*smalband

Straatregels Volksterras

Vandaag houden wij, het Comité tegen vertrutting en apathie, ons eerste volksterras. Hiermee grijpen we het alcoholverbod wat er op vele plaatsen in de stad is afgekondigd aan, om de steeds verder gaande beperkingen die ons opgelegd worden aan te vechten. Door de vele maatregelen die er genomen zijn, wordt de straat gebruikt als een plek die gebruikt wordt om van plak a naar plek b te komen.

De straat is naar ons idee een ideale plek om mensen te ontmoeten, even bij te praten met de buren, spelletjes te spelen of in het zonnetje te zitten. Door mensen te beperken in wat ze mogen in en op “hun” straat, beperk je ook het idee dat het “hun” straat is. Het repressieve beleid wat nu gevoerd wordt, belemmerd mensen in het zelf inrichten van hun vrije ruimte en neemt hen die daardoor zelfs af.

Wij willen met deze actie laten zien dat rondhangen en een praatje maken onder het genot van een drankje gewoon gezellig is. Een biertje drinken hoeft daarbij niet te leiden tot criminaliteit en overlast. Sterker nog, wij vinden dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is, om te zorgen dat je zelf geen hinderlijk verdrag vertoont of om mensen aan te spreken op hun hinderlijk gedrag.

Om de straat terug te kunnen eisen zijn er wel een aantal afspraken nodig om de straat ook voor iedereen een prettige verblijfplek te laten zijn, wij dachten aan:

  • Ruim je eigen rotzooi op.
  • Wees een ander niet tot hinder.
  • Spreek een ander aan op hinderlijk gedrag.
  • Samen leven is geven en nemen.
  • Geef anderen de ruimte om hun eigen ding te doen.
  • Boeren doe je binnensmonds.
  • Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen daden, alcohol heeft nooit schuld.
  • Agressief gedrag is nooit een oplossing.
This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.