Tweede zinloze ontruiming gekraakt Hingst-pand

Persbericht Kraakgroep de Pijp

Tweede zinloze ontruiming gekraakt Hingst-pand

Amsterdam, 4 april 2006

Onaangekondigd heeft de politie vanmiddag met overweldigend machtsvertoon

wederom de Van Ostadestraat 137 ontruimd. Een aantal mensen eisten hierop

bij het nabijgelegen stadsdeelkantoor een gesprek met de verantwoordelijke

wethouder. Nadat zij niemand te spreken kregen werden zij echter bij

vertrek lukraak door de politie opgepakt. De krakers gingen verhaal halen

omdat noch de politie, noch het stadsdeel tot nu toe hun beslissing tot

ontruiming heeft toegelicht.

Het pand is een van de panden die door de geliquideerde advocaat Hingst

was aangekocht voor een stroman. Deze stroman –officieele eigenaar van het

pand-, Andy Groenwoud zit een celstraf uit van tweeenhalf jaar. De Van

Ostadestraat is samen met een miljoen euro aan contanten en nog drie

panden door de rechter verbeurd verklaard. Toch heeft de politie het pand

nadat het op 21 maart voor de eerste keer ontruimd was, aan een compagnon

van Groenewoud overgedragen. De krakers gingen daarom op 31 maart over tot

een herkraak..

Om ongeveer 13:00 zette de politie in de omgeving de straten af. Met

behulp van een hoogwerker, een waterwerper, een shovel, een helicopter,

arrestetatieteams en tientallen ME’ers verschafte zij zich voor de tweede

maal toegang tot het pand.

This entry was posted in v Ostadestraat 137. Bookmark the permalink.