12 juni 2007 Lezing John Zerzan

Dinsdag 12 juni vindt er een lezing plaats van John Zerzan, bekent anarchist, filosoof en primitivist. Vooraf zal eer een solidariteitsvoku plaatsvinden voor de “greenscare”-activisten in de VS.

John Zerzan is een boegbeeld van het Amerikaanse Primitivisme. Hij is de auteur van onder meer “Future Primitive” (1994) en “Twilight of the machines” (komt uit in 2007) en behoorde tot de redactie van het tijdschrift “Green Anarchy”. Hij is vooral bekend omwille van zijn visie op ‘beschaving’ (= het toppunt van vervreemding) als onderdrukkend en zijn

teruggrijpen naar prehistorische levenswijzen als inspiratiebron voor een vrij leven.

Zerzan ziet het ‘primitieve’ als niet-vervreemdend, wild (dus vrij), niet-hiĆ«rarchisch, speels en sociaal egalitair; in tegenstelling tot het ‘beschaafde’, de ‘civilisatie’, die hij beschouwt als vervreemd, gedomesticeerd (en dus tot slaaf gemaakt, onderdrukt), hiĆ«rarchisch georganiseerd, bezeten door werk en sociaal discriminerend. Zerzan pleit voor een

“toekomstige primitief/primitieve toekomst” (“Future Primitive”), voor een radicale reconstructie van de maatschappij gebaseerd op een verwerping van de vervreemding en van technologie en een omarming van het wilde.

In zijn recent werk spreekt Zerzan zich uit voor een post-links anarchisme waarbij hij betoogt dat anarchisten met links zouden moeten breken.

Zerzan schrijft zelf waarover hij het in Amsterdam zal hebben: “Modernity/mass society has turned out to a disaster, a wasteland, a swindle. The crisis deepens at every level or sphere of life. Everyday life is plundered just as much as the physical environment.

Technology has replaced the texture or fabric of living with that of a disembodied, desolate

techno-culture characterized by depression, anxiety, stress, isolation. Postmodern cynicism is another way to describe the reigning ethos, accepting all of toxic Progress. How did this happen? How deep are the roots of this collapsing world? Is a total break with all of it not required? Is the Left not one more obstacle, in its monumental, historical failure? More and more do people know or at least sense that a paradigm shift is urgently needed. This is our hope. A vision and critique that questions all the old assumptions,

drawing on the emptiness felt by everyone, drawing on the ageless millennia of life outside of civilization, daring to pose the vista of dismantling all this that imprisons and strangles us!

Dinsdag 12 juni, Amsterdam

19:00 Solivoku voor Greenscare gevangenen (USA)

20:30 Lezing

In de Molli

van Ostadestraat 55hs

Amsterdam

Org: Groenfront Amsterdam

amsterdam@groenfront.nl

i.s.m.

Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond

This entry was posted in infoavond. Bookmark the permalink.