Demonstratie tegen de uitverkoop van de sociale woningvoorraad.

Als gevolg van landelijk overheidsbeleid worden er overal in Nederland woningen uit de sociale kernvoorraad gesloopt of verkocht. Voor de Pijp heeft dit beleid verstrekkende gevolgen. De eerste gevolgen zijn al zichtbaar. In de buurt staan talloze woningen leeg, wachtend op een koper. Met de huidige marktprijzen zijn deze woningen zo goed als onverkoopbaar. De wachttijden voor een huurwoning uit de kernvoorraad zijn ondertussen opgelopen tot ruim 18 jaar. Zelfs als stadsvernieuwingsurgente heb je een woonduur van 5 jaar nodig om kans te maken op een woning in deze buurt. Voor de sociale huurwoningen die verdwijnen, komen geen goedkope alternatieven in de plaats. Als er op deze manier verder wordt gegaan, is het voor mensen met een laag inkomen zo goed als onmogelijk een woning te vinden in stadsdeel Oud-Zuid (en zelfs in Amsterdam in zijn algemeen).

Tijdens deze korte demonstratie door de Zuid-Pijp zullen we op 3 plaatsen even stoppen voor een praatje. Op deze locaties zullen op termijn de woningen hun sociale huurfunctie verliezen.

De hoek Lizzy Ansinghstraat/2e van der Helststraat is het meest centrale punt in de blokken waar wij de afgelopen weken een tiental woningen bezet hebben gehouden. Tot voor onze bezetting stonden er in deze blokken ruim 30 woningen leeg in afwachting van verkoop. Sommige al ruim drie jaar! In deze blokken wil de Dageraad nog meer woningen verkopen. Als er oude huurders vertrekken zal zij er geen nieuwe huurders in plaatsen, maar deze woningen klaar maken voor verkoop. Dit ondanks de enorme voorraad woningen die de Dageraad al leeg houdt en niet kan verkopen Ð door de enorm hoge prijzen op de woningmarkt.

Via de 2e v/d Helststraat, Jozef Israelskade, Mesdagstraat en Passtoorstraat bereiken we de hoek Burgemeester Tellegenstraat/P.L. Takstraat. In deze blokken wil de Dageraad voor de woningen ‘monumenthuren’ gaan vragen. Het grootste gedeelte van deze woningen zal dus ver boven de huursubsidiegrens uitkomen en daardoor onbereikbaar worden voor de lagere inkomens. Ruim 50% van deze woningen zal zelfs boven de liberalisatiegrens komen, waardoor ze in de vrije sector belanden. Deze woningen zullen dus zelfs voor de middenklasse onbereikbaar worden. Omdat de Dageraad al jaren bezig is met planontwikkeling voor deze blokken, laat zij hier ook vele woningen leegstaan. In enkele gevallen soms al jaren.

Via de Tellegenstraat en de Lutmastraat lopen we tot aan het Henrick de Keijserplein. Aan de ene kant van het plein is een grote slooplocatie. Hier zijn ongeveer 150 woningen gesloopt om er ongeveer 100 nieuwe woningen voor in de plaats te bouwen. Deze nieuwbouw zal bestaan uit 73 koop- en 28 sociale huurwoningen. Er zal dus geen 30% sociale huurwoning worden teruggebouwd, zoals bij nieuwbouwprojecten is afgesproken. Ondertussen ligt de grond hier al weer twee jaar braak.

Daarnaast staan drie panden die zijn opgekocht door Opbouw Amsterdam BV, die de bewoners grotendeels hebben uitgeplaatst ??? ten behoeve van verkoop.

Om de hoek liggen de ÔBakkerblokkenÕ, waar speculant G.W. Bakker huurders dreigt te ontruimen ten behoeve van samenvoegingen en dure koopwoningen.

Aan de andere kant van het plein heeft de Dageraad eveneens al een hoop woningen verkocht, en staan er nog steeds een aantal leeg voor verkoop.

We hebben nu maar een heel klein stukje door de buurt gelopen en hebben regelmatig moeten stoppen omdat er op verschillende locaties de noodklok geluid moest worden. Als er gekeken wordt naar het tempo waarmee de wachtlijsten voor de goedkope woningen langer worden, rijmt dat in zijn geheel niet met het tempo waarin de goedkope volkshuisvesting hier in de buurt verdwijnt.

Door heel Amsterdam worden er woningen uit de sociale kernvoorraad gesplitst ten behoeve van verkoop. Ook zullen er op grote schaal woningen uit de goedkope voorraad gesloopt worden, om er grotere woningen voor in de plaats te zetten. Ook hier gaat het om 70% koop- en 30% huurwoningen. Veel van deze huurwoningen zullen boven de huursubsidiegrens komen, en blijven dan ook onbereikbaar voor de lagere inkomens.

We zijn nu bijna aangekomen bij het stadsdeelkantoor, waar op dit moment de commissievergadering Wonen wordt gehouden. Wij roepen iedereen op deze vergadering bij te wonen. Een aantal mensen hebben spreektijd aangevraagd, om ons standpunt over de uitverkoop van de sociale woningvoorraad kenbaar te maken.

Onze dank voor uw komst.

Werkgroep Wonen de Pijp

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.