Huuropzeggingen in de Henrick de Keijserstraat

PROJECTONTWIKKELAAR ZEGT BEWONERS DE WACHT AAN

De vrees van de bewoners van de ‘Bakker-panden’ in de Henrick de Keijserstraat blijkt gegrond. De projectontwikkelaar heeft een brief in het complex verspreid waarin staat aangekondigd dat binnenkort alle huurovereenkomsten worden opgezegd. Huurdersbelangenorganisaties waarschuwen al langer voor de gevolgen van het nieuwe splitsingsbeleid en de beleidsdoelstellingen uit de Nota Wonen van het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid: beide hebben directe gevolgen voor de rechtspositie van huurders. Het stadsdeel heeft dit altijd ontkend.

G.W. Bakker Projectadviezen BV kocht de zestig huurwoningen in de Henrick de Keijserstraat twee jaar geleden voor een bodemprijs aan. Op de lokatie wil de projectontwikkelaar 38 luxe koopappartementen ontwikkelen. De bewoners, waarvan sommigen er al meer dan veertig jaar wonen, hebben in meerderheid afwijzend gereageerd op de plannen. Zij willen niet uit de Henrick de Keijserstraat vertrekken.

Desondanks zet Bakker zijn plannen door. Naar eigen zeggen omdat er in de De Pijp een ‘onevenwichtig woningaanbod’ is. De plannen van Bakker zouden liggen in de lijn van het politieke beleid van het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid. “Beleid moet je niet alleen opschrijven, maar ook uitvoeren,” aldus Leo Bosch, van Gerard W. Bakker Projectadviezen. Het stadsdeel maakt hierbij echter de kanttekening dat huurders nooit mogen worden gedwongen om te verhuizen. Zij heeft echter geen mogelijkheid de projectontwikkelaar te dwingen zijn handelswijze aan te passen.

De brief van Bakker heeft tot grote onrust geleid onder de bewoners. Temeer omdat hij in het midden laat of bewoners vervangende woonruimte zullen krijgen. De zwarte piet wordt toegespeeld aan het stadsdeel: “Wij hebben het stadsdeel verzocht de huurders als stadsvernieuwingsurgent aan te wijzen. Dit is tot op heden niet gebeurd. Indien u stadsvernieuwingsurgent zou zijn kunt u met voorrang in aanmerking komen voor vervangende gelijkwaardige woonruimte. Door het uitblijven van deze status wordt u die mogelijkheid ontnomen.” Even verder in de brief: “Doordat het stadsdeel de huurders niet collectief als stadsvernieuwingsurgent aanwijst kunnen wij de bewoners geen vergoeding uitkeren.”

Het Wijkcentrum Ceintuur heeft het stadsdeel verzocht stappen te ondernemen nu de brief van Bakker onjuist en tendentieus is. Het stadsdeel heeft juist aangegeven dat een ieder die dit wenst voor een voorrangsverklaring in aanmerking komt zodat vervangende woonruimte kan worden verkregen. Omdat het stadsdeel wil voorkomen dat bewoners tegen hun wil worden uitgeplaatst is de projectontwikkelaar verzocht een lijst aan te leveren van bewoners die hebben aangegeven te willen vertrekken. Dit heeft Bakker niet gedaan, kennelijk omdat bewoners in meerderheid willen blijven.

De Bewonerscommissie Henrick de Keijserstraat heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld en maakt zich op voor een juridische strijd. Het stadsdeel wordt verzocht de kosten van de rechtshulp te dragen nu de benarde positie van de huurders een rechtstreeks gevolg is van haar beleid en bovendien altijd heeft gezegd – naar nu dus blijkt ten onrechte – dat huurders zich geen zorgen hoeven te maken.

De ontwikkelingen aan de Henrick de Keijserstraat worden nauwlettend gevolgd door het bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid en de centrale stad. Het is een van de eerste grote projecten die onder het nieuwe gemeentebeleid worden uitgevoerd. Onlangs nog werd de bewonerscommissie uitgenodigd voor een informatief gesprek met de Stedelijke Woningdienst en een medewerker van wethouder D. Stadig. Diverse raadsfracties in Oud Zuid dringen bij het stadsdeelbestuur aan om actie te ondernemen richting de projectontwikkelaar

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.