Open brief aan burgemeester Patijn

Amsterdam, 26 oktober 2000

Zoals u weet zal er in de komende paar dagen een grootschalige ontruimingsgolf plaatsvinden die het ‘recht’ zal doen zegevieren, met alle consequenties van dien voor de ruim 200 bewoners.

Het is mischien tijd om af te vragen wat ten grondslag ligt aan de vorm van illegaliteit die bestreden wordt. In het welvarende Amsterdam van vandaag is het voor veel mensen nog steeds onmogelijk om via de geinstitutionaliseerde kanalen betaalbare woonruimte te vinden. Mensen met een laag inkomen kunnen vaak moeilijk een vaste huurlast dragen, zeker met de huidige huurprijzen. Wanneer men afhankelijk is van tijdelijke werkovereenkomsten wordt dit probleem nog nijpender. Studenten, jongeren en andere nieuwkomers op de woningmarkt worden geconfronteerd met groeiende wachtlijsten en huisbazen die van de schaarste misbruik maken.

Deze situatie is uiteraard niet nieuw en zal gezien het huidige gemeentebeleid wat betreft huisvesting zeker niet verbeteren in de nabije toekomst. Dit beleid heeft namelijk als doel de kernvoorraad te verminderen in plaats van te voorzien in voldoende betaalbare woonruimte.

Deze praktijk heeft als gevolg dat mensen in collectief verband, en niet in afwachting van de bekende antwoorden van officïele kanalen, zelf een oplossing zoeken. De waarde die bepaalde kraakprojecten hebben voor de stad is al meerdere malen benadrukt, ook door de gemeenteraad zelf door in te stemmen met een formeel broedplaatsbeleid en door u met uw uitspraak “Geen cultuur zonder subcultuur”. Onze subcultuur zal een geweldadige dood sterven als zij geen dak boven haar hoofd heeft.

Mede door de praktijk die vraagt om oplossingen als het kraken en het belang die bestaande vrijplaatsen hebben voor een levendig Amsterdam, vragen wij u om in te zien dat het omzetten van een sociaal probleem in een openbare ordeprobleem geen intelligent, duurzaam of constructief antwoord is.

Om dit inzicht toe te lichten verzoeken wij u om voor de aanvang van de verwachte grootschalige ontruimingsgolf een gesprek met ons aan te gaan. Wij weten dat er al overleg is met de Kalenderpanden. Echter, alle ondergetekenden maken deel uit van de Amsterdamse subcultuur en staan binnen enkele dagen op straat. Wij gaan er van uit dat u een snelle reactie zult geven, doch uiterlijk vrijdag 27 oktober a.s. om 18.00u. Onze contactpersoon is te bereiken op telefoonnummer 06-23951490.

Het zou zonde zijn veel energie aan een confrontatie te verspillen zolang een gesprek nog mogelijk is.

Gegroet,   bewoners en gebruikers

Herengracht 243, Karthuizerstraat 8,Kalenderpanden, Filmacademie(Overtoom 301), Prinsengracht 478, Wagenstraat 3, WeetWee (Weteringschans 2), Rapenburgerstraat 157 en de Sloopblokken Tolstraat/Hendrick de Keyserplein/Lutmastraat (De Pijp)

—————————————————————————————

noot voor de redactie:

Deze open brief zal op 26 oktober door een vertegenwoordiging van genoemde panden aangeboden worden aan Burgemeester Patijn tijdens een ludieke actie in de Stopera. Wij zouden u willen vragen deze brief te publiceren danwel op andere wijze bekend te maken. Wilt u aanwezig zijn bij de aanbieding dan wordt u verzocht om 14.00u aanwezig te zijn in Internetwerkplaats ASCII, Jodenbreestraat 24sous (onder boekwinkel Fort van Sjakoo) in Amsterdam. Ook kunt u het in de brief genoemde telefoonnummer bellen.

This entry was posted in Kraaknieuws uit de Pijp. Bookmark the permalink.