Projectontwikkelaar gooit handdoek in de ring

Guido Zijlstra

G.W. Bakker

Projectontwikkelaar G.W. Bakker lijkt definitief af te zien van zijn plan om 64 huurwoningen in de Henrick de Keijserstraat te verbouwen tot 32 luxe koopappartementen. De panden worden op 30 oktober 2006 aangeboden op de Amsterdamse huizenveiling. Het besluit van Bakker komt kort nadat het Gerechtshof oordeelde dat de huurders hun huizen niet hoeven te verlaten en het Stadsdeel Oud-Zuid een deel van Bakker’s bouwvergunningen introk.

Bakker lijkt zich te hebben verkeken op het prestigieuze project in de Amsterdamse Pijp. Nadat hij in november 2001 zijn plannen kenbaar maakte en de bewoners vroeg de woningen te verlaten, stuitte hij op hevige protesten uit de buurt. Veel huurders, waarvan sommigen al meer dan veertig jaar in straat wonen, weigerden te vertrekken en trokken aan de bel bij de lokale politiek. Het project zorgde voor enkele tumultueuze vergaderingen van de stadsdeelraad en leidde tot verontwaardiging bij veel buurtbewoners, die uit protest een anti-Bakker-poster voor hun raam hingen.

De kantonrechter oordeelde in 2005 dat Bakker de huurovereenkomsten van de bewoners moest respecteren, hetgeen onlangs door het Gerechtshof werd bevestigd. Het stadsdeel Oud-Zuid trok bovendien een deel van de samenvoeg- en bouwvergunningen in, nadat bewoners strijdigheid met de lokale verordening ontdekten en tegen de vergunningen protesteerden. Het bouwplan kwam daarmee op losse schroeven te staan, al staan de woningen tot de dag van vandaag aangeboden op de website funda.nl, onder de veelzeggende naam ‘De Bekrooning’.

De stap van Bakker, om het gehele complex van de hand te doen, is door de bewoners met gemengde gevoelens ontvangen. Velen van hen vrezen dat het complex in handen zal vallen van een andere projectontwikkelaar, waardoor opnieuw een periode van onzekerheid zal aanbreken. Na een juridische strijd van vijf jaar zijn veel bewoners murw geslagen. Zij willen dat het achterstallig onderhoud eindelijk eens wordt aangepakt en daarna vooral met rust gelaten worden.

De Huurdersvereniging de Pijp vraagt de gemeente om in te grijpen. In 2001 kocht Bakker de panden voor een habbekrats op de huizenveiling: dezelfde plaats als waar hij ze nu weer aanbiedt. Naar verwachting zal de prijs nu flink hoger zijn, omdat veel woningen leeg staan. Bakker kreeg in 2001 vergunning van de Dienst Wonen om de huurwoningen leeg te laten staan totdat hij met de uitvoering van zijn plan zou beginnen. Volgens de beleidsregels van de gemeente mag deze vergunning voor geen enkel ander doel worden gebruikt. De Huurdersvereniging vraagt de gemeente daarom de vergunning in te trekken en ervoor te zorgen dat de lege woningen worden toegewezen aan woningzoekenden.

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.