Stop speculatie Bakkerblokken

Huurdersvereniging De Pijp

Nu de ‘Bakker-panden’ in de Henrick de Keijserstraat te koop staan aangeboden, is het de uitgelezen kans voor de gemeente om in te grijpen. De bewoners hebben vijf jaar lang in onzekerheid verkeerd over de toekomst van hun woning en willen eindelijk eens weten waar zij aan toe zijn. De Huurdersvereniging De Pijp dringt er bij de Dienst Wonen Amsterdam op aan dat de vergunningen voor tijdelijke verhuur onmiddellijk worden ingetrokken, de lege woningen worden toegewezen aan woningzoekenden en dat het complex wordt aangekocht door een woningcorporatie die het achterstallig onderhoud wegwerkt.

Het complex aan de Henrick de Keijserstraat wordt onlangs geveild. Het is Bakker niet gelukt om het verzet van de huurders te breken. Maar de jarenlange juridische strijd heeft wel zijn tol geëist. Een flink deel van de bewoners is onder druk van de omstandigheden verhuisd en aan de panden is lange tijd geen onderhoud gepleegd. De Huurdersvereniging de Pijp is blij dat Bakker zijn megalomane plan niet kan doorzetten, maar vreest dat andere projectontwikkelaars hun kans schoon zien en gaan bieden op de huizenveiling. Dat zou betekenen dat de huurders een nieuwe periode van onzekerheid tegemoet kunnen zien, terwijl zij juist een keer met rust gelaten willen worden.

De Huurdersvereniging De Pijp zal de Dienst Wonen Amsterdam vragen om de vergunningen voor tijdelijke verhuur in het complex in te trekken. Bakker had toestemming om de woningen gedurende de planvorming leeg te laten staan. Aan de vergunningen zijn echter strenge voorwaarden verbonden. Onder meer stelt de Dienst Wonen dat de vergunningen worden ingetrokken als het doel waarvoor ze werden afgegeven niet of niet binnen de oorspronkelijke tijdsplanning wordt gerealiseerd. Hiervan is sprake, nu Bakker immers het hele complex van de hand doet.

Het is de Huurdersvereniging een doorn in het oog dat Bakker de nadruk legt op de grotendeels lege verkoop van het complex, zo blijkt uit de veilinginformatie die te vinden is op www.mva.nl/veiling. Die informatie zal de verkoopprijs aanmerkelijk beïnvloeden. Dat betekent dat de leegstands-vergunning van de Dienst Wonen wordt gebruikt om met huurwoningen te speculeren. Een maand geleden liet de Dienst Wonen nog weten op advies van het stadsdeel Oud-Zuid de vergunningen niet in te trekken, omdat het stadsdeel verwachtte dat de ontwikkeling van het complex spoedig zou beginnen. Stadsdeel en Dienst Wonen kunnen dit echter onmogelijk volhouden, nu op de gevels van de panden de verkoop staat aangekondigd.

De Huurdersvereniging wil bovendien dat het stadsdeel Oud-Zuid onderzoek doet naar de mogelijkheid dat een woningcorporatie het complex aankoopt, zodat de huurders niet opnieuw hoeven te vrezen dat een andere projectontwikkelaar hen opnieuw in ene lange periode van onzekerheid stort en het complex verder laat verloederen. Het stadsdeel heeft herhaaldelijk laten weten begaan te zijn met de huurders van de Henrick de Keijserstraat. Het stadsdeel heeft nu de kans dit te bewijzen.

Voor meer informatie:  hvdp [at] wijkcentrumceintuur [dot] nl

This entry was posted in Bakker Blokken. Bookmark the permalink.